În contextul realizării proiectului PARC INDUSTRIAL TETAROM 5" pe o suprafaţă de 115 hectare, se impune ca şi necesitate asigurarea infrastructurii tehnice de acces care să asigure funcționarea în parametrii optimi a activității viitoare şi să facă atractivă locația prin furnizarea accesului atât la autostradă, cât şi la drumul DN 15, ambele situate în proximitatea amplasamentului. In concret, se desprinde necesitatea asigurării a minim următoarelor componente ale infrastructurii:

• Drum cu două benzi pe sens şi o bandă pentru parcare ocazională, piste de biciclete şi acces pietonal, cu două accese (unul la autostrada A3 (a) şi unul la DN 15 (b)):

• Acces la viitoarea autostrada A3 (aflată în execuție) la cea. 450 m de amplasament

• Acces la DN 15 cu pod peste râul Arieș (element de infrastructură cu potențial de a crea un simbol pentru loc) şi sens giratoriu la intersecția cu DN 15

Obiectivele preconizate prin promovarea investiției sunt asigurarea in condiţii optime a desfășurării traficului rutier si pietonal pe drumul de acces care va deservi viitorul parc industrial. Execuţia lucrărilor va asigura exploatarea drumului in condiţii optime de rezistenta, stabilitate si siguranţa a circulaţiei.

Durata estimata de executie a lucrarilor: Maxim 16 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor, în care se va include si perioada de timp friguros.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Extended TitleLucrări de execuție pentru obiectivul de investiție „Parc Industrial TETAROM 5 – infrastructură de acces” situat în comuna Luna, județul Cluj
Extended Description

Din punct de vedere tehnic se propun următoarele:

Traseul în plan al drumului propus este un traseu nou, prevăzut la partea sud-estica a amplasamentului pe toata lungimea, care începe din DN 15, la km 15+839, traversează râul Arieș si are ca finalitate zona de racord la autostrada A3 (aflata in construcție). Lungimea drumului dintre DN 15 si autostrada A3 este de 1920 m. Racordarea cu viitoarea autostrada A3 se va realiza prin doua bretele una de coborâre de pe autostrada si una de urcare pe autostrada. Bretelele vor avea lungimea de cate 300 m. Raza curbelor în plan a drumului de acces variază între 500 și 1600 m. Viteza de proiectare este de 80 km/h. Viteza de proiectare a bretelelor este de 50 Km/h racordarea făcându-se cu raza de 170 m. Coborârea de pe autostrada se va realiza cu ajutorul unei benzi de decelerarea amenajata pe banda de urgenta care va avea o pana racord de 75 m si o banda de decelerare in lungime de 200 m după care se va intra pe breteaua de acces la drumul care duce spre parcul industrial Tetarom 5. Urcarea pe autostrada se va realiza prin intermediul unei bretele care debușează din drumul de acces spre parcul industrial Tetarom 5 după care prin intermediul unei benzi de accelerare de 200 m si a unei pene de racord de 75 m. Drumul propus asigura acces la DN 15, cu pod peste râul Arieș, si acces la viitoarea autostrada A3 (aflata in execuție). Transversal drumul propus prevede două tipuri de profiluri transversale tip, și anume:

• Pana la intersecția cu drumul 1, de incinta, după traversarea râului Arieș s-a adoptat un profil transversal compus din parte carosabilă 7,0m, spaţiu verde 4,0m, pista cicliști 2,0m si trotuar 2,0m;

• După intersecția cu drumul 1, de incinta, s-a adoptat un profil transversal compus din parte carosabilă 7,0m cu parcare stânga de 3,0m, spaţiu verde 1,0m, pista cicliști 2,0m si trotuar 2,0m;

Deadline Date2020-10-19
Publication Date2020-09-16
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value34021959.85
OrganisationJudețul Cluj (Consiliul Județean)
Attention OfConsilier Mihai Inoan
AddressCalea Dorobanților nr. 106
TownCluj-Napoca
Postal Code400094
Phone+40 372640060
Fax+40 372640074
Class Code45233140
Class DescriptionRoadworks
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 19, 2020
Servicii de proiectare si executie la obiectivul de investitii „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca” – Grup 10 (două loturi) conform descrierilor din caietul de sarcini,...
View more
Deadline: Oct 29, 2020
În ce privește serviciile de proiectare, acestea sunt următoarele:— servicii de proiectare tehnică (proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de...
View more
Deadline: Oct 23, 2020
Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca – Str. Anina nr. 19, bl. AA8.Valoarea cheltuielilor „diverse si neprevazute” nu a fost inclusa in valoarea estimata, iar...
View more