De provincie heeft het voornemen delen van 5 Loosdrechtse plassen en delen van de Drecht te baggeren inclusief het realiseren en beheren van het hiertoe benodigde baggerdepot. Het beoogde resultaat van dit project is de bevaarbaarheid van de plassen te verbeteren tot een maximale diepte van 2,0 meter (-3,2 NAP) op de locaties zoals aangegeven op de scopekaart (zie bijlage 1). Voor de Drecht geldt dat deze wordt gebaggerd tot een diepte van 1,5 meter (-2,8 NAP) op enkele knelpunten (spot baggeren). De verwachte omvang is circa 125 000 m3 baggerspecie die vervolgens dient te worden toegepast in het gebied. De insteek is dat het baggeren en de aanleg en beheer van de overslaglocatie en weilanddepot in één contract wordt aanbesteed (fase 1).Dit met minimale stikstofemissies en energiegebruik.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie baggeren Loosdrechtse plassen (verwachte einddatum: 29.9.2020)
Extended Description

De provincie heeft het voornemen delen van vijf loosdrechtse plassen en delen van de Drecht te baggeren inclusief het realiseren en beheren van het hiertoe benodigde baggerdepot. De verwachte omvang is circa 125 000 m3 baggerspecie.

Publication Date2020-09-18
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Holland
Attention OfInge Utens
AddressHoutplein 33
TownHaarlem
Postal Code2012 DE
Class Code45252124
Class DescriptionDredging and pumping works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Marktconsultatie betreffende nieuwbouw en renovatie PB Noardburgum.
View more
Deadline: Nov 19, 2020
Europese niet-openbare aanbesteding voor nieuwbouw onderwijsgebouw voor het Christiaan Huygens College aan de Rachmaninowlaan te Eindhoven. Het project omvat de bouwkundige werkzaamheden, coördinatie installatiewerkzaamheden, en terreinwerkzaamheden, voor een gebouw van...
View more
Gemeente Winterswijk streeft momenteel naar een flexibele werkplek. Dit betekent concreet dat er een behoefte is aan mobiele apparaten en laptops voor de organisatie. Een medewerker zal kunnen kiezen uit...
View more