Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor VŠK tř. 17. listopadu, dále přístavbě výtahu a také vestavby v 7. NP - SO.01 Půdní vestavba - jih a SO.02 Půdní vestavba - sever.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Extended TitleUPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-27
New text:
2020-10-29
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-27
New text:
2020-10-29
Deadline Date2020-10-29
Publication Date2020-10-16
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationUniverzita Palackého v Olomouci
Attention OfMgr. Petra Jungová, LL.M.
AddressKřížkovského 511/8
TownOlomouc
Postal Code771 47
Phone+420 585631117
Class Code45454100
Class DescriptionRestoration work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-14

Construction work

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor VŠK tř. 17. listopadu, dále přístavbě výtahu a také vestavby v 7. NP - SO.01 Půdní vestavba - jih a SO.02 Půdní vestavba - sever.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Extended TitleUPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-20
New text:
2020-10-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-20
New text:
2020-10-27
Deadline Date2020-10-27
Publication Date2020-10-14
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationUniverzita Palackého v Olomouci
Attention OfMgr. Petra Jungová, LL.M.
AddressKřížkovského 511/8
TownOlomouc
Postal Code771 47
Phone+420 585631117
Class Code45454100
Class DescriptionRestoration work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-18

Construction work

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor VŠK tř. 17. listopadu, dále přístavbě výtahu a také vestavby v 7.NP - SO.01 Půdní vestavba - Jih a SO.02 Půdní vestavba - Sever.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Extended TitleUPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor VŠK tř. 17. listopadu, dále přístavbě výtahu a také vestavby v 7.NP - SO.01 Půdní vestavba - Jih a SO.02 Půdní vestavba - Sever.

Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby, zpracované společností Stavoprojekt Olomouc a. s., Holická 568/31y, 779 00 Olomouc, IČO: 45192031 v 04/2020, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást Zadávací dokumentace jako její příloha.

Deadline Date2020-10-20
Publication Date2020-09-18
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value62000000.00
OrganisationUniverzita Palackého v Olomouci
Attention OfMgr. Petra Jungová, LL.M.
AddressKřížkovského 511/8
TownOlomouc
Postal Code771 47
Phone+420 585631117
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 23, 2020
Energetická úsporná opatření
View more
Deadline: Feb 22, 2021
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací („Stavba“) a souvisejících projekčních a inženýrských činností blíže specifikovaných v závazném vzoru návrhu Smlouvy a Požadavcích objednatele, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.Předmět...
View more
Deadline: Oct 29, 2020
Jedná se o 2.etapu přeznačení silnic v JmK, která je vyvolána novelizací zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na...
View more