Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja rynku w m. Końskie obejmująca wykonanie płyty rynku wraz z alejkami parkowymi, fontanną oraz zielenią i obiektami małej architektury Zamówienie ma na celu zorganizowanie przestrzeni publicznej w obszarze pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, pl. Kościuszki, Odrowąża i terenem Kościoła.

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 4995/10, 4995/11, 4995/12, 4995/13, 4995/14, 4995/15, 4995/20, 4995/16, 4995/18,4995/19, obr.0002 Końskie, 260503-4 Końskie miasto).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

— dokumentacja projektowa,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

— przedmiary robót (forma pomocnicza)

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami, normami.

Extended TitleRewitalizacja rynku w Końskich
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

c.d.b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kamiennej płyty rynku wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usuwaniem kolizji z sieciami podziemnymi o wartości, co najmniej 4 000 000 PLN brutto. (...)

New text:

cd. b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie rynku lub placu użyteczności publicznej o nawierzchni kamiennej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usuwaniem kolizji z sieciami podziemnymi o wartości, co najmniej 4 000 000 PLN brutto. (...)

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-21
New text:
2020-10-23
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-21
New text:
2020-10-23
Deadline Date2020-10-23
Publication Date2020-10-02
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Końskie
Attention OfEwa Prasał
Addressul. Partyzantów 1
TownKońskie
Postal Code26-200
Phone+48 413723249
Fax+48 413722955
Class Code45231300
Class DescriptionConstruction work for water and sewage pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-18

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja rynku w m. Końskie obejmująca wykonanie płyty rynku wraz z alejkami parkowymi, fontanną oraz zielenią i obiektami małej architektury Zamówienie ma na celu zorganizowanie przestrzeni publicznej w obszarze pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, pl. Kościuszki, Odrowąża i terenem Kościoła.

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 4995/10, 4995/11, 4995/12, 4995/13, 4995/14, 4995/15, 4995/20, 4995/16, 4995/18,4995/19, obr.0002 Końskie, 260503-4 Końskie miasto).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

— dokumentacja projektowa,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

— przedmiary robót (forma pomocnicza)

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami, normami.

Extended TitleRewitalizacja rynku w Końskich
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja rynku w m. Końskie obejmująca wykonanie płyty rynku wraz z alejkami parkowymi, fontanną oraz zielenią i obiektami małej architektury Zamówienie ma na celu zorganizowanie przestrzeni publicznej w obszarze pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, pl. Kościuszki, Odrowąża i terenem Kościoła.

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 4995/10, 4995/11, 4995/12, 4995/13, 4995/14, 4995/15, 4995/20, 4995/16, 4995/18,4995/19, obr.0002 Końskie, 260503-4 Końskie miasto).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

— dokumentacja projektowa,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

— przedmiary robót (forma pomocnicza)

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami, normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym tom III do niniejszej SIWZ.

Deadline Date2020-10-21
Publication Date2020-09-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Końskie
Attention OfEwa Prasał
Addressul. Partyzantów 1
TownKońskie
Postal Code26-200
Phone+48 413723249
Fax+48 413722955
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 19, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40. 2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez...
View more
Deadline: Nov 25, 2020
1. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1: Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul....
View more
Deadline: Dec 2, 2020
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła). Zadanie polega na...
View more