Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α., στεγανά, με κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων, το καθένα, πλήρως τοποθετημένα, που θα χρησιμοποιούνται για τη ρίψη απορριμμάτων από τους πολίτες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Extended TitleΠρομήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Βισαλτίας.
Extended Description

Προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α., στεγανά, με κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων, το καθένα, πλήρως τοποθετημένα, που θα χρησιμοποιούνται για τη ρίψη απορριμμάτων από τους πολίτες. Θα τοποθετηθούν δύο (2) τέτοια συστήματα στον οικισμό της Νιγρίτας και από 1 στους οικισμούς Τερπνής και Μαυροθάλασσας. Επιπροσθέτως, θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και εκπαίδευση του προσωπικού της Αρχής, για την ορθή λειτουργία του συστήματος για την αποκομιδή.

Deadline Date2020-10-26
Publication Date2020-09-18
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value240000.00
OrganisationΔήμος Βισαλτίας
Attention OfΣταμάτιος Ντάλλης
AddressΗρώων 2
TownNigrita
Postal Code622 00
Phone+30 2322353411
Fax+30 2322020340
Class Code44613700
Class DescriptionRefuse skips
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 1, 2020
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι βελτιώσεις για το εξεταζόμενο τμήμα της οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ., καθώς και η διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου.
View more
Deadline: Dec 10, 2020
Έργο: Καθαρισμός - συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους της Π.Ε. Ηλείας, ετών 2020 - 2022.Προϋπολογισμός: 9 300 000,00 EUR με τον ΦΠΑ.Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων...
View more
Deadline: Dec 2, 2020
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Α. και την περιβαλλοντική του αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, καθώς και της κανονικής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., διάρκειας...
View more