În ce privește serviciile de proiectare, acestea sunt următoarele:

— servicii de proiectare tehnică (proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor);

— verificarea tehnică a proiectului;

— asistență tehnică din partea proiectantului.

În ce privește execuția lucrărilor, acestea sunt cele prezentate în devizul general și în studiul de fezabilitate.

Cerințele specifice ale serviciilor și lucrărilor sunt prezentate în documentația tehnico-economică, respectiv în studiul de fezabilitate nr. 53/2017 întocmit de G&T Creator S.R.L.

În ceea ce privește termenele de prestare a serviciilor de proiectare și de asistență tehnică, serviciile de proiectare trebuie realizate într-un termen maxim de patru luni calendaristice de la intrarea în vigoare a contractului de prestări servicii de proiectare. În acest termen se impune și realizarea verificării tehnice a proiectului.

Având în vedere că prezenta procedură se referă și la servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, asistența se va asigura pe toată durata contractului de execuție a lucrărilor, până la admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor fără obiecţiuni.

Valoarea estimata a contractului de executie lucrari este de: 8 585 839,12 fără TVA.

Evaluarea ofertelor se va face prin compararea pretului total al ofertelor cu valoarea de estimare a achizitiei si nu pe componente.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare inainte de data-limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20 zile.

Extended TitleAchiziția serviciilor de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de avize/acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, verificarea tehnică a proiectului, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului, execuția lucrărilor, dotării pentru obiectiv […] detalii pe www.e-licitatie.ro
Extended Description

Achizitia serviciilor de întocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, documentații pentru obținerea de avize/acorduri actualizate și autorizație de construire, proiectul de organizare a execuției lucrărilor, verificarea tehnică a proiectului, asistență tehnică pe perioada implementării proiectului, execuția lucrărilor, dotarii pentru obiectivul de investiție „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a Liceului Tehnologic «Constantin Brâncuşi», Dej, în vederea creşterii gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic” SMIS 120325.

Lucrările care fac obiectul contractului sunt:

— achizitie de proiect tehnic + verificare proiect + executie lucrari + asistenta tehnica proiectant;

— proiectul tehnic va fi realizat in baza SF pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta;

— executia lucrarilor.

Durata serviciilor de proiectare este de patru luni, inclusiv durata serviciilor de avizare a proiectului tehnic de catre un verificator atestat fiind inclusă în perioada de 28 de luni pentru realizarea obiectivului de investiţii.

— Termenul de execuţie a lucrărilor inclusiv organizare de santier: 24 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor;

— Durata pentru asistenţa tehnică din partea proiectantului va fi pe toată durata de execuţie a lucrărilor, până la semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Deadline Date2020-10-29
Publication Date2020-09-22
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value8585839.12
OrganisationMunicipiul Dej
Attention OfNicolae Tohăneanu
AddressStr. 1 Mai nr. 2
TownDej
Postal Code405200
Phone+40 264212799
Fax+40 264212388
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 3, 2020
In cadrul contractului proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului: modernizare infrastructură educațională „HOIA” se vor executa urmatoarele:— servicii de proiectare faza PT, in conformitate cu solutia avizata la faza...
View more
Deadline: Nov 23, 2020
Contractul are ca scop executia lucrarilor aferente obiectivului „Eficientizarea energetica a cladirilor Sectie materno-infantil si Bloc alimentar-spalatorie, din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi”, cod SMIS 118599.Investitia propusa prin proiect vizeaza una...
View more
Deadline: Nov 12, 2020
Contractul are ca obiect realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor pentru edificarea obiectivului de investiții „Sistem integrat pentru intervenția la dezastre, urgențe și crize”, în conformitate cu prevederile contractului de...
View more