Dette udbud vedrører byggeopgaver i forbindelse med renovering for Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 59 Galgebakken, beliggende i 2620 Albertslund.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://portal.iprojekt.dk/Files/4817/14187

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66.

Extended TitleUdbud af byggeopgaver i forbindelse med renovering for Vridsløselille Andelsboligforenings afdeling Galgebakken, beliggende i Albertslund
Extended Description

Galgebakken ligger i Albertslund Kommune mellem den gamle Herstedvester landsby og Vestskoven. Galgebakken er en afdeling under Vridsløselille Andels-boligforening, som oprindelig rummede 644 lejemål fordelt på supplements-rum, rækkehuse og gårdhuse på henholdsvis 1, 2, 3, 4 og 5 værelser. Disse er i dag opdelt til ca. 700 lejemål.

Galgebakken blev opført som alment boligbyggeri i årene 1972-1974 for Vridsløselille Andelsboligforening. Arkitekterne Hanne Marcussen, Jens Peter Storgaard, Jørn Ørum-Nielsen, Anne Ørum-Nielsen samt landskabsarkitekt Jørgen Vesterholdt har tegnet byggeriet.

Bebyggelsen er opført som et tæt-lavt byggeri med 4 forskellige boligtyper:

- Boligtype A, et stort korsformet gårdhavehus i et plan.

- Boligtype B, et stort rækkehus i forskudt plan.

- Boligtype C, et mindre rækkehus i forskudt plan.

- Boligtype D, et lille rækkehus i et plan.

Boligtyperne fordeler sig ud på bebyggelsens 9 kvarterer – Skrænt, Mark, Sten, Vester, Torv, Sønder, Neder, Over og Øster.

Husene har private baghaver og åbne forhaver. Tværs igennem området løbet et hovedstrøg, hvor bebyggelsens torv også er placeret. Dette fungerer som mødested for alle Galgebakkens beboer.

Galgebakken er et montagebyggeri, der er opført af rødbrune betonelementer, som er kombineret med lette eternitfacader og trækonstruktioner.

Renovering:

Opgaven udspringer af bygherrens ønske om, at afhjælpe skimmel- og miljø-problemerne samt at fremtidssikre bebyggelsen. På baggrund heraf, er der udført en helhedsplan for renovering af bebyggelsen. Denne danner grundlag for nærværende byggesag.

Arbejderne omfatter i hovedtræk:

- Udskiftning af lette facader.

- Efterisolering af tunge facader inkl. udskiftning af bløde facadefuger.

- Udskiftning af vinduer og døre.

- Udskiftning af tagisolering og tagpap.

- Efterisolering af sokler og etablering af omfangsdræn.

- Udskiftning af pergolaer, skure og hegn.

- Opretning af bagfald mod facader.

- Totalrenovering af alle baderum.

- Totaludskiftning af brugsvandsanlæg og nye varmeanlæg

- Totaludskiftning af elinstallationer.

- Eftergåelse af spildevandskloak i krybekælder.

- Etablering af mekanisk balanceret ventilation i samtlige boliger.

- Udskiftning af køkken.

- Renovering af gulvkonstruktioner.

- Håndtering af miljøfarlige stoffer.

- Nye D-boliger og færdigprojektering heraf.

- Renovering af udvendige støttemurer.

- Befæstelse og beplantning.

Beboerne vil være genhuset, og boligerne vil stå tomme etapevis under renoveringen.

Arbejdet er beskrevet nærmere i byggesags- og arbejdsbeskrivelser mv.

Ud over ovenstående opgaver indeholder udbuddet forskellige optioner samt beboer tilkøb, jf. pkt. 2.11.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-55.

Deadline Date2020-10-23
Publication Date2020-09-25
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1000000000.00
OrganisationVridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 59 v./BO-VEST
Attention OfKristian Overby
AddressStationsparken 37
TownGlostrup
Postal Code2600
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 10, 2020
Projektet omfatter 72 familieboliger samt fælleshus på 160 m2 i 1. etape, fordelt på ca. 6 040 m2. Der er yderligere option på 36 nye almene boliger i 2. etape....
View more
Formålet med markedsdialogen er at have dialog med potentielle leverandører, som er repræsentative for markedet, så Region Sjælland får viden om produkter, leverandører og markedet, som er nødvendigt for at...
View more
Deadline: Nov 16, 2020
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S...
View more