Projektet omfatter en totalrenovering på baggrund af en helhedsplan af 3 blokke i den almene boligbebyggelse Saltværkshuse. Saltværkshuse er opført i 1948 og bebyggelsen består af i alt 4 boligblokke.

Den ene af de 4 blokke, blok A, er under færdiggørelse og vil være referenceblok for de øvrige blokke, B, C og D.

Saltværkshuse bestod inden renoveringen af 4 blokke med 169 utidssvarende boliger. Efter renoveringen af alle 4 blokke vil afdelingen i fremtiden bestå af 136 moderne og mere tilgængelige lejligheder. Med projektet etableres flere familieboliger og handicapvenlige boliger samt elevatorer og nye tagterrasser. Taget og vinduerne udskiftes, der skal etableres altaner og private haver, og endelig skal alle lejligheder opgraderes med nye tekniske installationer, køkkener, badeværelser og gulve.

Extended TitleRenovering af Saltværkshuse Blok B, C og D
Changes
Section:
III.1.2)
Previous text:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår:

a) Positivt resultat

b) Nettoomsætning på minimum 250 mio. DKK

c) Likviditetsgrad på minimum 120 %

d) Soliditetsgrad på minimum 20 %.

New text:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående 4 krav i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår:

a) Positivt resultat

b) Nettoomsætning på minimum 250 mio. DKK

c) Likviditetsgrad på minimum 120 %

d) Soliditetsgrad på minimum 20 %.

Deadline Date2020-10-22
Publication Date2020-10-02
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBoligorganisationen Tårnbyhuse
Attention OfSøren Kümmel
AddressAmager Landevej 30, 1. sal
TownKastrup
Postal Code2770
Class Code45440000
Class DescriptionPainting and glazing work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-25

Works for complete or part construction and civil engineering work

Projektet omfatter en totalrenovering på baggrund af en helhedsplan af 3 blokke i den almene boligbebyggelse Saltværkshuse. Saltværkshuse er opført i 1948 og bebyggelsen består af i alt 4 boligblokke.

Den ene af de 4 blokke, blok A, er under færdiggørelse og vil være referenceblok for de øvrige blokke, B, C og D.

Saltværkshuse bestod inden renoveringen af 4 blokke med 169 utidssvarende boliger. Efter renoveringen af alle 4 blokke vil afdelingen i fremtiden bestå af 136 moderne og mere tilgængelige lejligheder. Med projektet etableres flere familieboliger og handicapvenlige boliger samt elevatorer og nye tagterrasser. Taget og vinduerne udskiftes, der skal etableres altaner og private haver, og endelig skal alle lejligheder opgraderes med nye tekniske installationer, køkkener, badeværelser og gulve.

Extended TitleRenovering af Saltværkshuse Blok B, C og D
Extended Description

Udbudsformen er begrænset udbud efter udbudslovens § § 58-60.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne (del 1 og 2).

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://portal.iprojekt.dk/link/Saltvaerkshuse-BlokB-D

Boligorganisationen Tårnbyhuse forventer at prækvalificere 5 ansøgere til at give tilbud.

Som baggrund for udbuddet har der været afholdt markedsdialog med 3 entreprenører. Materialet fra markedsdialogen indgår i udbudsmaterialet.

Deadline Date2020-10-22
Publication Date2020-09-25
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value108831750.00
OrganisationBoligorganisationen Tårnbyhuse
Attention OfSøren Kümmel
AddressAmager Landevej 30, 1. sal
TownKastrup
Postal Code2770
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 10, 2020
Projektet omfatter 72 familieboliger samt fælleshus på 160 m2 i 1. etape, fordelt på ca. 6 040 m2. Der er yderligere option på 36 nye almene boliger i 2. etape....
View more
Formålet med markedsdialogen er at have dialog med potentielle leverandører, som er repræsentative for markedet, så Region Sjælland får viden om produkter, leverandører og markedet, som er nødvendigt for at...
View more
Deadline: Nov 16, 2020
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S...
View more