Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Arbetena inom denna entreprenadupphandling omfattar i huvudsak:

• Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar

• Ledningsförläggning VA

• Bergssprängning

• Markarbeten för övriga ledningar

• Tillfällig dagvattendamm

• Markförstärkning

Beställaren har option att tilläggsbeställa, se handling Entreprenadkontrakt § 1. Omfattning i detalj framgår av förtecknat förfrågningsunderlag i Handlingsförteckning.

Extended Title90654 Gator mm - etapp 4 (mark och ledningsarbeten)
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-11-02
New text:
2020-11-09
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2021-01-31
New text:
2021-02-07
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-11-03
New text:
2020-11-10
Deadline Date2020-11-09
Publication Date2020-10-09
CountrySweden
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSundbybergs kommun
Attention OfCecilia Tennfors
AddressÖstra Madenvägen 4
TownSundbyberg
Postal Code172 92
Class Code45236000
Class DescriptionFlatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-28

Flatwork

Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Arbetena inom denna entreprenadupphandling omfattar i huvudsak:

• Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar

• Ledningsförläggning VA

• Bergssprängning

• Markarbeten för övriga ledningar

• Tillfällig dagvattendamm

• Markförstärkning

Beställaren har option att tilläggsbeställa, se handling Entreprenadkontrakt § 1. Omfattning i detalj framgår av förtecknat förfrågningsunderlag i Handlingsförteckning.

Extended Title90654 Gator mm - etapp 4 (mark och ledningsarbeten)
Extended Description

Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Arbetena inom denna entreprenadupphandling omfattar i huvudsak:

• Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar

• Ledningsförläggning VA

• Bergssprängning

• Markarbeten för övriga ledningar

• Tillfällig dagvattendamm

• Markförstärkning

Beställaren har option att tilläggsbeställa, se handling Entreprenadkontrakt § 1. Omfattning i detalj framgår av förtecknat förfrågningsunderlag i Handlingsförteckning.

Deadline Date2020-11-02
Publication Date2020-09-28
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSundbybergs kommun
Attention OfCecilia Tennfors
AddressÖstra Madenvägen 4
TownSUNDBYBERG
Postal Code172 92
Class Code45236000
Class DescriptionFlatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 16, 2020
Detta ramavtal omfattar renoverings-, ombyggnads-, tillbyggnad-, och nybyggnadsentreprenader där avropad entreprenad uppskattas ha ett kontraktsvärde mellan 2 – 50 MSEK exkl. moms.
View more
Deadline: Nov 2, 2020
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig skola (med tillhörande idrottshall) samt detaljprojektering, bygg-, anläggnings-, installations- och finplaneringsarbeten avseende nyproduktion av en skolbyggnad, en förskola två stycken idrottshallar, skolgård och parkeringar i...
View more
Deadline: Nov 5, 2020
Upphandling av nya autoklaver till Astrid Fagreus Laboratorium - KM-F i Solna.AFA.11 BYGGHERREKarolinska Institutet Org.nr. 202100-2973Nobels väg 5171 77 StockholmAFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstidenUpphandlare Hans Erik Hanssonhans.erik.hansson@ki.se 08-524 863 34Tillämplig...
View more