Uppdraget avser nybyggnation av Steningehöjdens skola. En ny högstadieskola ersätter Valstaskolan högstadium, den nya skolan kommer att uppföras som en tre-parallellig årskurs 7-9 skola, för ca 270 elever. Byggnaden är 2947 kvm BTA.

Extended TitleNybyggnation av Steningehöjdens skola etapp 3
Extended Description

Uppdraget avser nybyggnation av Steningehöjdens skola. En ny högstadieskola ersätter Valstaskolan högstadium, den nya skolan kommer att uppföras som en tre-parallellig årskurs 7-9 skola, för ca 270 elever. Byggnaden är 2947 kvm BTA.

Deadline Date2020-11-04
Publication Date2020-09-28
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSIGTUNA KOMMUN
Attention Ofjanna Hashim
AddressKommun lednings konroret
TownMärsta
Postal Code195 85
Phone+46 736663189
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 16, 2020
Detta ramavtal omfattar renoverings-, ombyggnads-, tillbyggnad-, och nybyggnadsentreprenader där avropad entreprenad uppskattas ha ett kontraktsvärde mellan 2 – 50 MSEK exkl. moms.
View more
Deadline: Nov 2, 2020
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig skola (med tillhörande idrottshall) samt detaljprojektering, bygg-, anläggnings-, installations- och finplaneringsarbeten avseende nyproduktion av en skolbyggnad, en förskola två stycken idrottshallar, skolgård och parkeringar i...
View more
Deadline: Nov 5, 2020
Upphandling av nya autoklaver till Astrid Fagreus Laboratorium - KM-F i Solna.AFA.11 BYGGHERREKarolinska Institutet Org.nr. 202100-2973Nobels väg 5171 77 StockholmAFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstidenUpphandlare Hans Erik Hanssonhans.erik.hansson@ki.se 08-524 863 34Tillämplig...
View more