Przedmiotem zamówienia jest:

1) przygotowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi;

3) przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji;

4) wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku porektorskiego”, realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016–2025” – w formule „Zaprojektuj i wybuduj” (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”).

Extended TitleOpracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji oraz wykonanie robót [...]
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego do wykonanej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku porektorskiego”, realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Deadline Date2020-10-29
Publication Date2020-09-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytet Warszawski
Attention OfUniwersytet Warszawski – Dział Zamówień Publicznych – Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – Oficyna pod Wizytkami – pok. 33
AddressKrakowskie Przedmieście 26/28
TownWarsaw
Postal Code00-927
Phone+48 225520360
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 3, 2020
Provision of Cisco advanced services as described in Annex II – Terms of reference.
View more
Deadline: Oct 28, 2020
The subject of the contract is production of high quality cartographic and infographic maps based on Frontex corporate visual identity. Frontex will conclude a multiple framework service contract with the...
View more
Deadline: Oct 28, 2020
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej zadania pn.: „Zabudowa urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 65 – etap III”...
View more