Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P16” (Zadanie 12) w Chotomowie.

Extended TitleWykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni P16 (zadanie 12) w Chotomowie
Extended Description

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:

a) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 2 250 mb;

b) ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 170 mb;

c) pompowni ścieków P16 o wydajności ok. 5 dm3/s;

d) sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 2 600 mb.

Deadline Date2020-10-29
Publication Date2020-09-28
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Jabłonna
Attention OfMarcin Olejnicki
Addressul. Modlińska 152
TownJabłonna
Postal Code05-110
Phone+48 227677332
Fax+48 227743834
Class Code45232440
Class DescriptionConstruction work for sewage pipes
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 27, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.2. Zakres robót obejmować będzie:a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wszystkich elementów ulicznych;b)...
View more
Deadline: Nov 24, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z blokiem sportowym, 8 oddziałowym przedszkolem, węzłem żywienia wraz z zagospodarowaniem terenu z zielenią, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami na działkę z ul. Asfaltowej...
View more
Deadline: Nov 23, 2020
Efektywna dystrybucja ciepła – etap I – w podziale na 2 zadania.Zadanie 1: budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Wichrowe Wzgórze 25-31 w Poznaniu.Zadanie...
View more