Høring af udbudsmateriale i forbindelse med det kommende udbud vedrørende levering af analysesvar på blodgasser inkl. forbrugsvarer og lån af blodgasudstyr.

Extended TitleForhåndsmeddelelse i forbindelse med det kommende udbud vedrørende levering af analysesvar på blodgasser inkl. forbrugsvarer og lån af blodgasudstyr
Extended Description

Høring af udbudsmateriale i forbindelse med det kommende udbud vedrørende levering af analysesvar på blodgasser inkl. forbrugsvarer og lån af blodgasudstyr.

Publication Date2020-09-28
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRegion Sjælland
Attention OfMarianne Malek
AddressAlleen 15
TownSorø
Postal Code4180
Phone+45 93567239
Class Code38434520
Class DescriptionBlood analysers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 10, 2020
Projektet omfatter 72 familieboliger samt fælleshus på 160 m2 i 1. etape, fordelt på ca. 6 040 m2. Der er yderligere option på 36 nye almene boliger i 2. etape....
View more
Formålet med markedsdialogen er at have dialog med potentielle leverandører, som er repræsentative for markedet, så Region Sjælland får viden om produkter, leverandører og markedet, som er nødvendigt for at...
View more
Deadline: Nov 16, 2020
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S...
View more