Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός απορριμματοφόρου, για την ανακύκλωση και αποκομιδή των απορριμμάτων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου και ακολούθως, τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του επιπέδου προς τους δημότες.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34144512-0 «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων».

Extended TitleΠρομήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 m3.
Extended Description

Απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 m3.

Deadline Date2020-10-29
Publication Date2020-09-28
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value120967.74
OrganisationΔήμος Αργοστολίου
Attention OfΣπυρίδων Δανελάτος (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών), Σοφία Κουστουμπάρδη (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, τηλ.: +30 2671360182, sofiakobardi@gmail.com)
AddressΠλατεία Βαλλιάνου
TownArgostoli
Postal Code281 00
Phone+30 2671022796
Fax+30 2671022572
Class Code34144512
Class DescriptionRefuse-compaction vehicles
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 28, 2020
Διακήρυξη 1/2020 για τροφοδοσία Ε.Α.Κ.Κ.Ν. Κασσαβέτειας, για 1.1.2021 έως 31.10.2021.
View more
Deadline: Nov 4, 2020
Διαγωνισμός αρτοτροφοδοσίας, για τις ανάγκες των κρατουμένων του Κ.Κ. Νιγρίτας:Α1) Είδη οπωρολαχανοπωλείου - μαναβικήςΑ2) Είδη παντοπωλείου ΑΑ3) ΌσπριαΑ4) ΡύζιΒ1) Άρτος - αρτοσκευάσματαΒ2) Είδη παντοπωλείουΒ3) ΕλαιόλαδοΒ4) Σφολιάτα - πίτσαΒ5) Είδη ζαχαροπλαστικήςΒ6)...
View more
Deadline: Oct 30, 2020
Η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης 90 ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και 210 κανονικών (διαξονικών) αστικών λεωφορείων από την Ο.ΣΥ.. Η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος (EUR ανά τύπο ενός λεωφορείου, ανά...
View more