Predmetom zákazky je výroba a dodanie:

— tabuliek s evidenčným číslom (ďalej len EČ) a ich duplikátov,

— tabuliek s osobitným EČ a ich duplikátov,

— tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov,

— tabuliek s EČ určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV Battery Electric Vehicle, PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle a FCEV Fuell Cell Electric Vehicle) a ich duplikátov,

— tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen ako skladové zásoby verejného obstarávateľa podľa § 124 ods. 5 podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o cestnej premávke),

— tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle),

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných individuálnych EČ s voliteľnou logistikou, t.j. alfanumerikou (ďalej len EČVL) a ich duplikátov,

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL s bielym podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a ich duplikátov,

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov,

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČVL určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle) a ich duplikátov,

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a tabuliek s EČVL pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov,

— tabuliek (nálepiek) s písmenami CD a CC.

Pričom všetky sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na podklad zo zliatin ľahkých kovov spĺňajúci delegovanú smernicu Komisie (EÚ) č. 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (RoHS 3) alebo sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na biely podklad zo zmesi polykarbonátu a polyesteru a sú určené pre motorové, prípojné a akékoľvek iné cestné vozidlá podliehajúce evidencii podľa Zákona o cestnej premávke (tabuľky popísané vyššie sú ďalej označované len ako TEČ), ktoré budú spĺňať technické požiadavky a budú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním TEČ ako bude ďalej uvedené v Rámcovej dohode a implementácia čiastočne alebo úplne integrovaných bezpečnostných a iných znakov, vytváranie alfanumerických znakov mechanickými technológiami a/alebo iných znakov a tvarov, nanesenie farebnej vrstvy, označenie TEČ pre účely balenia a ich následnej distribúcie prepravou podľa podmienok určených v Rámcovej dohode, na adresu sídiel všetkých oprávnených zástupcov verejného obstarávateľa a prevádzkovanie, modifikovanie a modernizácia prostriedkov informačných technológií, slúžiacich na zadávanie a prijímanie požiadaviek na výrobu a dodanie TEČ medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom určených v Rámcovej dohode; a tiež služby súvisiace s dokladovaním zhody a kvality vyrábaných TEČ, podľa podmienok určených v Rámcovej dohode.

Extended TitleVýroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.
Changes
Section:
II.1.5)
Previous text:

Hodnota bez DPH: 16 009 610,00 EUR

New text:

Hodnota bez DPH: 27 701 440,00 EUR

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-10-16
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Attention OfIng. Beáta Škanderová
AddressPribinova 2
TownBratislava
Postal Code812 72
Phone+421 250944571
Fax+421 250944046
Class Code44423400
Class DescriptionSigns and related items
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-30

Signs and related items

Predmetom zákazky je výroba a dodanie:

— tabuliek s evidenčným číslom (ďalej len EČ) a ich duplikátov,

— tabuliek s osobitným EČ a ich duplikátov,

— tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov,

— tabuliek s EČ určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV Battery Electric Vehicle, PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle a FCEV Fuell Cell Electric Vehicle) a ich duplikátov,

— tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen ako skladové zásoby verejného obstarávateľa podľa § 124 ods. 5 podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o cestnej premávke),

— tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle),

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných individuálnych EČ s voliteľnou logistikou, t.j. alfanumerikou (ďalej len EČVL) a ich duplikátov,

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL s bielym podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a ich duplikátov,

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov,

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČVL určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle) a ich duplikátov,

— jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a tabuliek s EČVL pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov,

— tabuliek (nálepiek) s písmenami CD a CC.

Pričom všetky sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na podklad zo zliatin ľahkých kovov spĺňajúci delegovanú smernicu Komisie (EÚ) č. 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (RoHS 3) alebo sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na biely podklad zo zmesi polykarbonátu a polyesteru a sú určené pre motorové, prípojné a akékoľvek iné cestné vozidlá podliehajúce evidencii podľa Zákona o cestnej premávke (tabuľky popísané vyššie sú ďalej označované len ako TEČ), ktoré budú spĺňať technické požiadavky a budú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním TEČ ako bude ďalej uvedené v Rámcovej dohode a implementácia čiastočne alebo úplne integrovaných bezpečnostných a iných znakov, vytváranie alfanumerických znakov mechanickými technológiami a/alebo iných znakov a tvarov, nanesenie farebnej vrstvy, označenie TEČ pre účely balenia a ich následnej distribúcie prepravou podľa podmienok určených v Rámcovej dohode, na adresu sídiel všetkých oprávnených zástupcov verejného obstarávateľa a prevádzkovanie, modifikovanie a modernizácia prostriedkov informačných technológií, slúžiacich na zadávanie a prijímanie požiadaviek na výrobu a dodanie TEČ medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom určených v Rámcovej dohode; a tiež služby súvisiace s dokladovaním zhody a kvality vyrábaných TEČ, podľa podmienok určených v Rámcovej dohode.

Extended TitleVýroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.
Extended Description

Stručný opis, ako aj povaha predmetu zákazky je uvedený v bode II.1.4) tohto predbežného oznámenia.

Podrobný opis predmetu zákazky, vrátane povahy a množstva tovarov bude uvedený v súťažných podkladoch.

Publication Date2020-09-30
CountrySlovak Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Value16009610.00
OrganisationMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Attention OfIng. Beáta Škanderová
AddressPribinova 2
TownBratislava
Postal Code812 72
Phone+421 250944571
Fax+421 250944046
Class Code44423400
Class DescriptionSigns and related items
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2020
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2....
View more
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh je na začiatku napojená v križovatke Prešov západ na jestvujúcu diaľnicu D1 Svinia Prešov západ, ktorá je v prevádzke od roku 2010. V...
View more
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh je na začiatku napojená v križovatke Prešov západ na jestvujúcu diaľnicu D1 Svinia Prešov západ, ktorá je v prevádzke od roku 2010. V...
View more