Η παροχή υπηρεσιών για την πανευρωπαϊκή διανομή του δορυφορικού προγράμματος του Ρ.Ι.Κ., μέσω δορυφορικής κάλυψης, για τη χρονική περίοδο 1.1.2021 - 31.12.2022, που εντάσσονται στην κατηγορία ταξινόμησης, κατά CPV: 64228000, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα έγγραφα διαγωνισμού.

Extended TitleΠανευρωπαïκή διανομή του δορυφορικού προγράμματος του Ρ.Ι.Κ., μέσω δορυφορικής κάλυψης.
Extended Description

Η παροχή υπηρεσιών για την πανευρωπαϊκή διανομή του δορυφορικού προγράμματος του Ρ.Ι.Κ., μέσω δορυφορικής κάλυψης, για τη χρονική περίοδο 1.1.2021 - 31.12.2022, που εντάσσονται στην κατηγορία ταξινόμησης, κατά CPV: 64228000, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα έγγραφα διαγωνισμού.

Deadline Date2020-10-26
Publication Date2020-09-30
CountryCyprus
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
Value599000.00
OrganisationΡαδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Attention OfΚυριάκος Μορφίτης
AddressΛεωφόρος Ρ.Ι.Κ., Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, 2120, Αγλαντζιά
TownNicosia
Postal Code2120
Phone+357 22862157
Fax+357 22336490
Class Code64228000
Class DescriptionTelevision and radio broadcast transmission services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 20, 2020
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υλισμικού, συντήρησης / συνδρομής λογισμικού και προαιρετικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) των Προγραμματικών Περιόδων 2014 - 2020 και 2021 - 2027 των...
View more
Deadline: Oct 30, 2020
Το αντικείμενο διαγωνισμού είναι η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε σχολικά κτίρια, ισχύος 3 kW ή 5 kW ή 10 kW ή 20 kW εκάστη, καθώς και η υγρομόνωση και θερμομόνωση...
View more
Deadline: Nov 20, 2020
Πλειοδοτικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών, για παραχώρηση άδειας χρήσης δημόσιου χώρου στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο (Μόλος), για πώληση τροφίμων.
View more