Przedmiot zamówienia dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:

Część 01 zamówienia:

(a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

(b) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego;

(c) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia;

Część 02 zamówienia:

(a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

Część 03 zamówienia:

(a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

(b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych;

(c) ubezpieczenie autocasco.

Extended TitleKompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

New text:

Początek: 01/01/2022

Koniec: 31/12/2024

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-05
New text:
2021-03-17
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-05
New text:
2021-03-17
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-01-03
New text:
2021-05-15
Deadline Date2021-03-17
Publication Date2020-10-21
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Attention OfEIB SA Centrala w Toruniu – Michał Walczewski
Addressul. ks. Stanisława Konarskiego 13
TownOtwock
Postal Code05-400
Phone+48 697030435
Fax+48 566693409
Class Code66516000
Class DescriptionLiability insurance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-30

Insurance services

Przedmiot zamówienia dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:

— część 01 zamówienia:

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

b) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego;

c) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia;

— część 02 zamówienia:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;

— część 03 zamówienia:

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych;

(c) ubezpieczenie autocasco.

Extended TitleKompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Extended Description

Część 01 zamówienia:

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (CPV – 66516000-0);

b) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego CPV – 66516000-0);

c) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia (CPV – 66516000-0).

Deadline Date2020-11-05
Publication Date2020-09-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaLowest price
OrganisationSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Attention OfEIB SA Centrala w Toruniu – Michał Walczewski
Addressul. ks. Stanisława Konarskiego 13
TownOtwock
Postal Code05-400
Phone+48 697030435
Fax+48 566693409
Class Code66510000
Class DescriptionInsurance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 29, 2020
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze al. Wojska Polskiego w Szczecinie określone jako I etap realizacyjny.Budowa przystanku tramwajowego na pl. Zwycięstwa w Szczecinie w formule Zaprojektuj i wybuduj określona jako II...
View more
Deadline: Jan 5, 2021
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów–Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13.2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonania warstw bitumicznych konstrukcji jezdni...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
Część 1 – budowa urządzeń wodnych na terenach bagiennych na terenie leśnictwa Kamień – w ramach zadania odtworzone zostaną trwale zabagnione tereny na bazie pozostałości po byłych zbiornikach wodnych poprzez...
View more