Municipiul Botoșani este beneficiarul contractelor de finanțare nr. 5039/2019, respectiv 5718/2020 încheiate cu MLPDA pentru realizarea obiectivului de investiții „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul”.

— Lot 1 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS 127782;

— Lot 2 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 102”, SMIS 127783, derulate prin Programul POR, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4, Obiectivul specific 4.1 — „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Prin natura obiectivului general, investitia vizata prin proiect prevede, pentru Traseele 101 și 102 masuri de îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, contribuind la atingerea obiectivelor Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții”, 4e: „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, dupa cum urmeaza:

— cresterea numarului de pasageri transportati in cadrul sistemului de transport public modernizat cu 0,66 %;

— scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 0,25 %;

— reducerea utilizarii transportului privat de autoturisme in aria de studiu a proiectului cu minimum 3 % fara a genera o crestere a acestuia in afara ariei de studiu;

— cresterea numarului de biciclisti si/sau pietoni in aria de studiu a proiectului cu minimum 2 %.

Pentru realizarea acestor lucrări este necesara încheierea a doua contracte de achiziţie publică pentru proiectare și execuție pentru fiecare lot in parte. Proiectele vor fi executate în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi va cuprinde declaraţia proiectantului privind respectarea HG nr. 300/2006 referitor la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Toate fazele de proiectare se vor executa conform HG nr. 907/2016:

— DTAC, obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor este în sarcina proiectantului, care după recepţia documentaţiei de obţinere a avizelor şi acordurilor va face toate demersurile pentru a depune aceste documentaţii şi a obţine respectivele avize şi acorduri. În sarcina autorităţii contractante intră doar plata taxelor pentru obţinerea acordurilor/avizelor;

— documentaţia faza PT va prelua condiţiile impuse prin DALI, pus la dispoziție de autoritatea contractantă, avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;

— proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în certificatul de urbanism ca fiind necesare:

—— PtH, DE, caiete de sarcini pe specialităţi;

—— proiect de organizare de şantier, POE;

—— asistenţa tehnică, urmărirea execuţiei pe parcursul derulării lucrărilor;

— Dispozițiile de șantier vor respecta reglementările legislative, respectiv vor avea vizele verificatorilor de proiecte atestați și vor fi depuse la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Extended TitleTransport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul (proiectare și execuție): lot 1 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Changes
Section:
III.1.1)
Previous text:

— Flutur Cătălin Mugurel – primar;

— Zăiceanu Adriana – administrator public;

— Andrei Cosmin Ionuţ – viceprimar;

— Murariu Marian – viceprimar;

— Ioan Apostu – secretar general;

— Oana Gina Georgescu – sef Serviciu juridic, contencios, registru agricol;

— Fetcu Petru Catalin – director executiv Directia de dezvoltare;

— Florin Mitu – sef Serviciu investitii;

— Adrian Ionut Aungurenci – consilier investitii;

— Rusu Doina Melozina – consilier investii;

— Schipor Mihai – consilier investitii;

— Eram Ovidiu Daniel – consilier urbanism;

— Neculai Zahariuc – consilier energetic;

— Aniţei Daniela – sef Serviciu achizitii publice;

— Valica Chiriac – consilier achizitii publice;

— Aurica Răcilă – consilier achizitii publice;

— Carmen Cojocariu – consilier achizitii publice;

— Iuliana Madalina Aruxandei – consilier juridic;

— Maria Ciubotariu – consilier achizitii publice;

— Gheorghiţă Mirela – director executiv Direcția economica;

— Bulmagă Geanina – sef Serviciu buget finante publice;

— Munteanu Bogdan – consilier juridic;

— Colbea Elena Alina – sef Serviciu contabilitate;

— Raluca Maria Balascau – sef Serviciu management proiecte;

— Beatris Marilena Petrariu – consilier management proiecte;

— Alecsandru Gabriel Augustin – consilier local;

— Amos Andrei – consilier local;

— Blaga Iulian – consilier local;

— Boboc Cătălin – consilier local;

— Bosovici Călin George – consilier local;

— Botezatu Daniel – consilier local;

— Brânzei Ioan – consilier local;

— Buiuc Andreea – consilier local;

— Chiru Vasile – consilier local;

— Diaconu Silvia Carmen – consilier local;

— Tănasă Mihai Gabriel – consilier local;

— Lupașcu Cătălina Camelia – consilier local;

— Maxim Maricel Corneliu – consilier local;

— Mihai Ștefan – consilier local;

— Octav Paul – consilier local;

— Oroșanu Marius Leonardo – consilier local;

— Roșu Daniela Cristina – consilier local;

— Maftei Laurentiu – consilier local;

— Tincu Mihai – consilier local;

— Țurcanu Eugen-Cristian – consilier local;

— Vicol Daniela – consilier local.

New text:

— Andrei Cosmin Ionut – primar;

— Toma Constantin Liviu – viceprimar;

— Buhaianu Bogdan Ciprian – viceprimar;

— Ioan Apostu – secretar general;

— Oana Gina Georgescu – sef Serviciu juridic, contencios, registru agricol;

— Fetcu Petru Catalin – director executiv Directia de dezvoltare;

— Florin Mitu – sef Serviciu investitii;

— Adrian Ionut Aungurenci – consilier investitii;

— Rusu Doina Melozina – consilier investii;

— Schipor Mihai – consilier investitii;

— Eram Ovidiu Daniel – consilier urbanism;

— Neculai Zahariuc – consilier energetic;

— Aniţei Daniela – sef Serviciu achizitii publice;

— Valica Chiriac – consilier achizitii publice;

— Aurica Răcilă – consilier achizitii publice;

— Carmen Cojocariu – consilier achizitii publice;

— Iuliana Madalina Aruxandei – consilier juridic;

— Maria Ciubotariu – consilier achizitii publice;

— Gheorghiţă Mirela – director executiv Direcția economica;

— Bulmagă Geanina – sef Serviciu buget finante publice;

— Munteanu Bogdan – consilier juridic;

— Colbea Elena-Alina – sef Serviciu contabilitate;

— Raluca Maria Balascau – sef Serviciu management de proiecte;

— Beatris Marilena Petrariu – consilier management proiecte;

— Amos Andrei – consilier local;

— Boboc Cătălin – consilier local;

— Bosovici Călin George – consilier local;

— Botezatu Daniel – consilier local;

— Buliga Marius – consilier local;

— Curelariu Raluca Stefania – consilier local;

— Diaconu Silvia Carmen – consilier local;

— Flutur Catalin-Mugurel – consilier local;

— Gheorghita Marcel – consilier local;

— Lazaruc Dana – consilier local;

— Lupașcu Cătălina-Camelia – consilier local;

— Macovei Ada Alexandrina – consilier local;

— Magdalena Mircea Andrei – consilier local;

— Maxim Maricel Corneliu – consilier local;

— Murariu Marian – consilier local;

— Oroșanu Marius-Leonardo – consilier local;

— Rogojinschi Marius Petru – consilier local;

— Taielup Petru – consilier local;

— Tănasă Mihai Gabriel – consilier local;

— Țurcanu Eugen-Cristian – consilier local;

— Vicol Daniela – consilier local.

Deadline Date2020-11-23
Publication Date2020-11-20
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMunicipiul Botoșani
Attention OfDaniela Anitei
AddressPiața Revoluției nr. 1
TownBotoșani
Postal Code710236
Phone+40 231502200/309
Fax+40 231515142 / 231531595
Class Code71322500
Class DescriptionEngineering-design services for traffic installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-04

Tramline construction works

Municipiul Botoșani este beneficiarul contractelor de finanțare nr. 5039/2019, respectiv 5718/2020 încheiate cu MLPDA pentru realizarea obiectivului de investiții „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul”.

— Lot 1 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS 127782.

— Lot 2 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 102”, SMIS 127783, derulate prin Programul P.O.R, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4, Obiectivul specific 4.1 — „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Prin natura obiectivului general, investitia vizata prin proiect prevede, pentru Traseele 101 și 102 masuri de îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, contribuind la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, dupa cum urmeaza:

— cresterea numarului de pasageri transportati in cadrul sistemului de transport public modernizat cu 0,66 %;

— scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 0,25 %;

— reducerea utilizarii transportului privat de autoturisme in aria de studiu a proiectului cu minimum 3 % fara a genera o crestere a acestuia in afara ariei de studiu;

— cresterea numarului de biciclisti si/sau pietoni in aria de studiu a proiectului cu minimum 2 %.

Pentru realizarea acestor lucrări este necesara încheierea a doua contracte de achiziţie publică pentru proiectare și execuție pentru fiecare lot in parte. Proiectele vor fi executate în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi va cuprinde declaraţia proiectantului privind respectarea HG nr. 300/2006 referitor la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Toate fazele de proiectare se vor executa conform HG nr. 907/2016:

— DTAC, obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor este în sarcina proiectantului, care după recepţia documentaţiei de obţinere a avizelor şi acordurilor va face toate demersurile pentru a depune aceste documentaţii şi a obţine respectivele avize şi acorduri. În sarcina autorităţii contractante intră doar plata taxelor pentru obţinerea acordurilor/avizelor;

— documentaţia faza PT va prelua condiţiile impuse prin DALI, pus la dispoziție de autoritatea contractantă, avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;

— proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în certificatul de urbanism ca fiind necesare:

—— PtH, DE, caiete de sarcini pe specialităţi;

—— proiect de organizare de şantier, POE;

—— asistenţa tehnică, urmărirea execuţiei pe parcursul derulării lucrărilor;

— Dispozițiile de șantier vor respecta reglementările legislative, respectiv vor avea vizele verificatorilor de proiecte atestați și vor fi depuse la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Extended TitleTransport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul (proiectare și execuție): lot 1 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-11-09
New text:
2020-11-23
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-11-09
New text:
2020-11-23
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2021-07-09
New text:
2021-07-23
Deadline Date2020-11-23
Publication Date2020-11-04
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMunicipiul Botoșani
Attention OfDaniela Anitei
AddressPiața Revoluției nr. 1
TownBotoșani
Postal Code710236
Phone+40 231502200/309
Fax+40 231515142 / 231531595
Class Code71322500
Class DescriptionEngineering-design services for traffic installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-02

Tramline construction works

Municipiul Botoșani este beneficiarul contractelor de finanțare nr. 5039/2019, respectiv 5718/2020 încheiate cu MLPDA pentru realizarea obiectivului de investiții „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul”.

— Lot 1 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS 127782.

— Lot 2 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – reabilitare cale rulare traseu 102”, SMIS 127783, derulate prin Programul P.O.R, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4, Obiectivul specific 4.1 — „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Prin natura obiectivului general, investitia vizata prin proiect prevede, pentru traseele 101 și 102 masuri de îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, contribuind la atingerea obiectivelor Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e: „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, dupa cum urmeaza:

— cresterea numarului de pasageri transportati in cadrul sistemului de transport public modernizat cu 0,66 %;

— scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 0,25 %;

— reducerea utilizarii transportului privat de autoturisme in aria de studiu a proiectului cu minimum 3 % fara a genera o crestere a acestuia in afara ariei de studiu;

— cresterea numarului de biciclisti si/sau pietoni in aria de studiu a proiectului cu minimum 2 %.

Pentru realizarea acestor lucrări este necesara încheierea a doua contracte de achiziţie publică pentru proiectare și execuție pentru fiecare lot in parte. Proiectele vor fi executate în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi va cuprinde declaraţia proiectantului privind respectarea HG nr. 300/2006 referitor la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Toate fazele de proiectare se vor executa conform HG nr. 907/2016:

— DTAC, obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor este în sarcina proiectantului, care după recepţia documentaţiei de obţinere a avizelor şi acordurilor va face toate demersurile pentru a depune aceste documentaţii şi a obţine respectivele avize şi acorduri. În sarcina autorităţii contractante intră doar plata taxelor pentru obţinerea acordurilor/avizelor;

— documentaţia faza PT va prelua condiţiile impuse prin DALI, pus la dispoziție de autoritatea contractantă, avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;

— proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în certificatul de urbanism ca fiind necesare:

—— PtH, DE, caiete de sarcini pe specialităţi;

—— proiect de organizare de şantier, POE;

—— asistenţa tehnică, urmărirea execuţiei pe parcursul derulării lucrărilor;

— dispozițiile de șantier vor respecta reglementările legislative, respectiv vor avea vizele verificatorilor de proiecte atestați și vor fi depuse la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Extended TitleTransport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul (proiectare și execuție): lot 1 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Changes
Section:
III.1.1)
Previous text:

9. Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autorității contractante, respectiv conducătorul autorității contractante, membrii organelor decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire, sunt:

— Flutur Cătălin Mugurel – primar;

[...]

New text:

9. Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autorității contractante, respectiv conducătorul autorității contractante, membrii organelor decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmin Ionuț Andrei – primar;

[...]

Deadline Date2020-11-09
Publication Date2020-11-02
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMunicipiul Botoșani
Attention OfDaniela Anitei
AddressPiața Revoluției nr. 1
TownBotoșani
Postal Code710236
Phone+40 231502200/309
Fax+40 231515142 / 231531595
Class Code71322500
Class DescriptionEngineering-design services for traffic installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-06

Tramline construction works

Municipiul Botoșani este beneficiarul contractelor de finanțare nr. 5039/2019, respectiv 5718/2020 încheiate cu M.L.P.D.A. pentru realizarea obiectivului de investiții „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul”.

LOT 1 - „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS 127782.

LOT 2 - „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul - Reabilitare cale rulare traseu 102”, SMIS 127783, derulate prin Programul P.O.R, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4, Obiectivul Specific 4.1 — Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Prin natura obiectivului general, investitia vizata prin proiect prevede, pentru Traseele 101 și 102 masuri de îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, contribuind la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, dupa cum urmeaza:

• cresterea numarului de pasageri transportati in cadrul sistemului de transport public modernizat cu 0,66 %;

• scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 0,25 %;

• reducerea utilizarii transportului privat de autoturisme in aria de studiu a proiectului cu minim 3 % fara a genera o crestere a acestuia in afara ariei de studiu;

• cresterea numarului de biciclisti si/sau pietoni in aria de studiu a proiectului cu minim 2 %.

Pentru realizarea acestor lucrări este necesara încheierea a doua contracte de achiziţie publică pentru Proiectare și execuție pentru fiecare lot in parte. Proiectele vor fi executate în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi va cuprinde declaraţia proiectantului privind respectarea HG nr. 300/2006 referitor la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Toate fazele de proiectare se vor executa conform HG nr. 907/2016:

— DTAC, obţinerea efectivă a avizelor şi acordurilor este în sarcina proiectantului, care după recepţia documentaţiei de obţinere a avizelor şi acordurilor va face toate demersurile pentru a depune aceste documentaţii şi a obţine respectivele avize şi acorduri. În sarcina autorităţii contractante intră doar plata taxelor pentru obţinerea acordurilor/avizelor,

— Documentaţia faza P.T. va prelua condiţiile impuse prin D.A.L.I., pus la dispoziție de autoritatea contractantă, avize şi acorduri solicitate prin certificatul de urbanism,

— Proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în certificatul de urbanism ca fiind necesare:

— PtH, DE, caiete de sarcini pe specialităţi,

— Proiect de organizare de şantier, POE,

— Asistenţa tehnică, urmărirea execuţiei pe parcursul derulării lucrărilor,

— Dispozițiile de șantier vor respecta reglementările legislative, respectiv vor avea vizele verificatorilor de proiecte atestați și vor fi depuse la... detalii pe www.e-licitatie.ro

Extended TitleTransport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul (proiectare și execuție) lot 1 – „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Extended Description

Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 5039/2019 încheiat cu M.L.P.D.A. pentru realizarea obiectivului de investiții „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul”.

LOT 1 - „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul - Reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS 127782, derulat prin Programul P.O.R, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4, Obiectivul Specific 4.1 — Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Activități relevante pentru proiectare și execuție:

LOT 1 - „Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu 101”, SMIS 127782:

— Cale de rulare simplă Tramvai - 8.688,28 ml,

— Lucrari de construire Statie si Peron Tramvai - 18 buc,

— Stalpi - 234 buc,

— Fir contact - 9122 ml,

— implementare sistem taxare automata de tip e-ticketing.

Deadline Date2020-11-09
Publication Date2020-10-06
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value67481894.75
OrganisationMunicipiul Botoșani
Attention OfDaniela Anitei
AddressPiața Revoluției nr. 1
TownBotoșani
Postal Code710236
Phone+40 231502200/309
Fax+40 0231515142/+40 0231531595
Class Code45234126
Class DescriptionTramline construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 2, 2020
Execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare DJ 741 Crișcior-Bucureșci-Almașu Mic de Munte, km 12+450-km 18+050”, constand in:— amenajarea ternului – 454 610,23 RON fara TVA;— amenajari pentru protectia mediului si aducerea...
View more
Lot 3: obiectivele din Anexa 1 – lot 3.Nota: prin obiective se intelege strazile/aleile/zonele/etc. ce fac obiectul Anexei 1 pt. lotul 3.Nota: in cazul in care anumite obiective din cadrul...
View more
Deadline: Dec 21, 2020
Pentru fiecare lot se va incheia cate un acord-cadru cu un operator economic pe o perioadă de 24 de luni astfel:— furnizare piese de schimb și accesorii, servicii de montaj...
View more