Helsingin yliopisto kilpailuttaa Helsingin yliopistokonsernin (Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston rahastot, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy sekä näiden omistamat kiinteistö-, tytär- ja osakkuusyhtiöt) erikseen määritettävissä rakennushankkeissa tehtäviä tarjouspyynnössä määritellylle puitesopimuskaudelle pieniä korjaus- ja muutostöitä sekä rakennusurakoita.

Extended TitleIlmanvaihtourakoiden puitejärjestely
Extended Description

Rajoitettu menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa julkaistaan ilmoitus puitesopimusjärjestelystä. Toimittajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan osallistua tarjouskilpailuun toimittamalla osallistumishakemuksen hankintajärjestelmään sekä liittämällä tarvittavat asiakirjat hakemukseen.

Mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin viisi (5), hankintayksikkö tulee vertailemaan osallistumishakemuksia ja valitsemaan tarjoajat pisteytyksen perusteella.

Osallistumishakemusten perusteella ehdokkaat pisteytetään järjestykseen, jossa eniten pisteitä saanut voittaa. Mikäli pisteytyksen jälkeen yli 10 eniten pisteitä saanutta ehdokasta on tasapisteissä, niin tilaaja arpoo tarjouskilpailuun osallistuvat max. 10 ehdokasta. Osallistumisvaiheen pisteytysperusteet on esitetty hankintailmoituksen liitelomakkeissa.

Jatkoon valittavien osallistujien määrä on enimmillään 10 ehdokasta. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat toimittajaehdokkaat voivat tehdä tarjouksen.

Kilpailutuksen toisessa vaiheessa valitut toimittajat tekevät tarjouksen hankintajärjestelmään täydentämällä tarjouslomakkeet. Tarjousvaiheen pisteytysperusteet on esitetty lomakkeissa.

Puitesopimus tehdään 3–8 toimijan kanssa.

Tarjoajan mahdollisesti käyttämiä alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin itse tarjoajaa. Tarjoaja vastaa alihankkijan tekemästä työstä kuten omasta työstään.

Tarjouksen valmistelu:

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään osallistumishakemuksesta tai tarjouksesta.

Deadline Date2020-11-16
Publication Date2020-10-16
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationHelsingin yliopisto
Attention OfHenri Jyrkkäranta
AddressFabianinkatu 32, Helsingin yliopisto
TownHelsinki
Postal CodeFI-00014
Phone+358 2941911
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2020
Tämän hankinnan kohteena on uusi alumiinirunkoinen luotsinkuljetusvene. Veneen suurin nopeus ylittää vähintään 21 solmua. Venettä käytetään luotsauspalvelun lisäksi yhteyskuljetuksiin. Veneen toiminta-alue tulee olemaan Suomen rannikko.Osana tarjoustaan tarjoajan tulee sitoutua valmistamaan...
View more
Deadline: Nov 18, 2020
Hankinnan kohteena ovat erilaiset pehmopaperituotteet (kuten wc-paperit, käsipyyhepaperit, tutkimuspöytäpaperit, nenäliinat, selluloosavanut, lautasliinat ja kattaustuotteet) Sansia Oy:n ja HUS logistiikalle. Sopimuskausi alkaa, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen (tavoiteaikataulu tammikuu 2021)...
View more
Deadline: Nov 23, 2020
Ylöjärven kaupungin Yhdyskuntatekniikka pyytää hintatarjoustanne yhdyskuntatekniikan infran (tiet, kadut, vesihuolto, kentät) rakentamiskivi- ja kierrätys sekä uusiokäyttöaineksista liiteasiakirjojen mukaisesti. Hintatarjoukset pyydämme antamaan materiaaleittain ja materiaalilajikkeittain kaupungin eri osa-alueille (Keskustataajama, Viljakkala, Kuru)...
View more