Deze opdracht heeft als voorwerp:

— deelopdracht 1: verwijderen asbesthoudende platen en plaatsen brandwerende platen voertuigkokers Kennedytunnel. De asbesthoudende platen dienen in beide voertuigkokers verwijderd en vervangen door nieuwe brandwerende platen. De reflectiecoëfficiënt van deze platen heeft invloed op de nieuwe tunnelverlichting,

— deelopdracht 2: vernieuwen verlichting voertuigkokers Kennedytunnel. De bestaande verlichting in beide voertuigkokers dient in zijn geheel verwijderd te worden, incl. alle voedingskabels, bevestigingselementen, sturingscomponenten, enz. en vervangen worden door een nieuwe verlichtingsinstallatie,

— deelopdracht 3: vernieuwen inwendig verlichte pictogrammen en aanduiding vluchtwegen Kennedytunnel. Pas na het beëindigen van deelopdrachten 1, 2 en 3 in de ene voertuigkoker, kunnen de deelopdrachten 1, 2 en 3 in de andere voertuigkoker opgestart worden.

Volgens de CPV-classificatie hebben de prestaties betrekking op:

— asbestverwijdering: 45262660-5,

— profielstaal 44212520-0,

— aanbrengen tunnelbekleding: 45221248-2,

— reparatie van betonwerk: 45262330-3,

— vernieuwen verlichtingsinstallatie en pictogrammen: 45316000-5 en 45315100-9.

Extended TitleRenovatie Kennedytunnel: deelopdracht 1: verwijderen asbesthoudende platen en plaatsen brandwerende platen voertuigkokers Kennedytunnel; deelopdracht 2: vernieuwen verlichting voertuigkokers Kennedytunnel; deelopdracht 3: inwendig verlichte pictogrammen en aanduiding vluchtwegen Kennedytunnel
Changes
Section:
VI.3)
Previous text:

Conform art. 36 §4 Wet Overheidsopdrachten d.d. 17.6.2016 wordt de publicatietermijn ingekort tot dertig kalenderdagen.

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 26.10.2020: de inhoud van het bestek werd gewijzigd. De opgesomde wijzigingen vindt u terug in bijgaand gepubliceerd document: "OF_X10-KEN-2_Wijzigingsbericht nr. 1 inhoud bestektekst".

Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 6.11.2020: de inhoud van het bestek werd gewijzigd. De opgesomde wijzigingen vindt u terug in bijgaand gepubliceerd document: "OF_X10-KEN-2_Wijzigingsbericht nr. 2 inhoud bestektekst". Alsook werden er bijlagen toegevoegd: Tabel energieverbruik KEN-A + Tabel energieverbruik KEN-G en "Werkmethode 5-11-20.pdf".

De aanbesteding wordt bijgevolg verdaagd naar 4.12.2020 om 11:15.

New text:

Conform art. 36 §4 Wet Overheidsopdrachten d.d. 17.6.2016 wordt de publicatietermijn ingekort tot dertig kalenderdagen.

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 26.10.2020: de inhoud van het bestek werd gewijzigd. De opgesomde wijzigingen vindt u terug in bijgaand gepubliceerd document: "OF_X10-KEN-2_Wijzigingsbericht nr. 1 inhoud bestektekst".

Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 6.11.2020: de inhoud van het bestek werd gewijzigd. De opgesomde wijzigingen vindt u terug in bijgaand gepubliceerd document: "OF_X10-KEN-2_Wijzigingsbericht nr. 2 inhoud bestektekst". Alsook werden er bijlagen toegevoegd: tabel energieverbruik KEN-A + Tabel energieverbruik KEN-G en "Werkmethode 5-11-20.pdf". De aanbesteding wordt bijgevolg verdaagd naar 4.12.2020 om 11:15.

Wijzigingsbericht nr. 3 d.d. 24.11.2020: er werden wijzigingen aan het bestek doorgevoerd. Deze wijzigingen werden opgesomd in bijgevoegd document: "OF_X10-KEN-2_Wijzigingsbericht nr. 3 inhoud bestektekst.pdf".

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-11-27
CountryBelgium
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Attention Ofing. Katleen Soleti
AddressLange Kievitstraat 111-113, bus 41
TownAntwerp
Postal Code2018
Phone+32 32246804
Class Code45221248
Class DescriptionTunnel linings construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-11

Asbestos-removal work

Deze opdracht heeft als voorwerp:

— deelopdracht 1: verwijderen asbesthoudende platen en plaatsen brandwerende platen voertuigkokers Kennedytunnel. De asbesthoudende platen dienen in beide voertuigkokers verwijderd en vervangen door nieuwe brandwerende platen. De reflectiecoëfficiënt van deze platen heeft invloed op de nieuwe tunnelverlichting,

— deelopdracht 2: vernieuwen verlichting voertuigkokers Kennedytunnel. De bestaande verlichting in beide voertuigkokers dient in zijn geheel verwijderd te worden, incl. alle voedingskabels, bevestigingselementen, sturingscomponenten, enz. en vervangen worden door een nieuwe verlichtingsinstallatie,

— deelopdracht 3: vernieuwen inwendig verlichte pictogrammen en aanduiding vluchtwegen Kennedytunnel. Pas na het beëindigen van deelopdrachten 1, 2 en 3 in de ene voertuigkoker, kunnen de deelopdrachten 1, 2 en 3 in de andere voertuigkoker opgestart worden.

Volgens de CPV-classificatie hebben de prestaties betrekking op:

— asbestverwijdering: 45262660-5,

— profielstaal 44212520-0,

— aanbrengen tunnelbekleding: 45221248-2,

— reparatie van betonwerk: 45262330-3,

— vernieuwen verlichtingsinstallatie en pictogrammen: 45316000-5 en 45315100-9.

Extended TitleRenovatie Kennedytunnel: deelopdracht 1: verwijderen asbesthoudende platen en plaatsen brandwerende platen voertuigkokers Kennedytunnel, deelopdracht 2: vernieuwen verlichting voertuigkokers Kennedytunnel, deelopdracht 3: inwendig verlichte pictogrammen en aanduiding vluchtwegen Kennedytunnel
Changes
Section:
VI.3)
Previous text:

Conform art. 36 §4 Wet Overheidsopdrachten d.d. 17.6.2016 wordt de publicatietermijn ingekort tot dertig kalenderdagen.

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 26.10.2020: de inhoud van het bestek werd gewijzigd. De opgesomde wijzigingen vindt u terug in bijgaand gepubliceerd document: "OF_X10-KEN-2_Wijzigingsbericht nr. 1 inhoud bestektekst".

New text:

Conform art. 36 §4 Wet Overheidsopdrachten d.d. 17.6.2016 wordt de publicatietermijn ingekort tot dertig kalenderdagen.

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 26.10.2020: de inhoud van het bestek werd gewijzigd. De opgesomde wijzigingen vindt u terug in bijgaand gepubliceerd document: "OF_X10-KEN-2_Wijzigingsbericht nr. 1 inhoud bestektekst".

Wijzigingsbericht nr. 2 d.d. 6.11.2020: de inhoud van het bestek werd gewijzigd. De opgesomde wijzigingen vindt u terug in bijgaand gepubliceerd document: "OF_X10-KEN-2_Wijzigingsbericht nr. 2 inhoud bestektekst". Alsook werden er bijlagen toegevoegd: Tabel energieverbruik KEN-A + Tabel energieverbruik KEN-G en "Werkmethode 5-11-20.pdf".

De aanbesteding wordt bijgevolg verdaagd naar 4.12.2020 om 11:15.

Deadline Date2020-11-16
Publication Date2020-11-11
CountryBelgium
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Attention Ofing. Katleen Soleti
AddressLange Kievitstraat 111-113, bus 41
TownAntwerp
Postal Code2018
Phone+32 32246804
Class Code45221248
Class DescriptionTunnel linings construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-30

Asbestos-removal work

Deze opdracht heeft als voorwerp:

— deelopdracht 1: verwijderen asbesthoudende platen en plaatsen brandwerende platen voertuigkokers Kennedytunnel. De asbesthoudende platen dienen in beide voertuigkokers verwijderd en vervangen door nieuwe brandwerende platen. De reflectiecoëfficiënt van deze platen heeft invloed op de nieuwe tunnelverlichting,

— deelopdracht 2: vernieuwen verlichting voertuigkokers Kennedytunnel. De bestaande verlichting in beide voertuigkokers dient in zijn geheel verwijderd te worden, incl. alle voedingskabels, bevestigingselementen, sturingscomponenten, enz. en vervangen worden door een nieuwe verlichtingsinstallatie,

— deelopdracht 3: vernieuwen inwendig verlichte pictogrammen en aanduiding vluchtwegen Kennedytunnel.

Pas na het beëindigen van deelopdrachten 1, 2 en 3 in de ene voertuigkoker, kunnen de deelopdrachten 1, 2 en 3 in de andere voertuigkoker opgestart worden.

Volgens de CPV-classificatie hebben de prestaties betrekking op:

— asbestverwijdering: 45262660-5,

— profielstaal 44212520-0,

— aanbrengen tunnelbekleding: 45221248-2,

— reparatie van betonwerk: 45262330-3,

— vernieuwen verlichtingsinstallatie en pictogrammen: 45316000-5 en 45315100-9.

Extended TitleRenovatie Kennedytunnel: deelopdracht 1: verwijderen asbesthoudende platen en plaatsen brandwerende platen voertuigkokers Kennedytunnel; deelopdracht 2: vernieuwen verlichting voertuigkokers Kennedytunnel; deelopdracht 3: inwendig verlichte pictogrammen en aanduiding vluchtwegen Kennedytunnel
Changes
Section:
VI.3)
Previous text:

Conform art. 36 §4 Wet Overheidsopdrachten d.d. 17.6.2016 wordt de publicatietermijn ingekort tot dertig kalenderdagen.

New text:

Conform art. 36 §4 Wet Overheidsopdrachten d.d. 17.6.2016 wordt de publicatietermijn ingekort tot dertig kalenderdagen.

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 26.10.2020:

— de inhoud van het bestek werd gewijzigd. De opgesomde wijzigingen vindt u terug in bijgaand gepubliceerd document: "OF_X10-KEN-2_Wijzigingsbericht nr. 1 inhoud bestektekst".

Deadline Date2020-11-16
Publication Date2020-10-30
CountryBelgium
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Attention Ofing. Katleen Soleti
AddressLange Kievitstraat 111-113, bus 41
TownAntwerp
Postal Code2018
Phone+32 32246804
Class Code45221248
Class DescriptionTunnel linings construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-19

Asbestos-removal work

Deze opdracht heeft als voorwerp:

— deelopdracht 1: verwijderen asbesthoudende platen en plaatsen brandwerende platen voertuigkokers Kennedytunnel.

De asbesthoudende platen dienen in beide voertuigkokers verwijderd en vervangen door nieuwe brandwerende platen. De reflectiecoëfficiënt van deze platen heeft invloed op de nieuwe tunnelverlichting,

— deelopdracht 2: vernieuwen verlichting voertuigkokers Kennedytunnel

De bestaande verlichting in beide voertuigkokers dient in zijn geheel verwijderd te worden, incl. alle voedingskabels, bevestigingselementen, sturingscomponenten, enz. en vervangen worden door een nieuwe verlichtingsinstallati,

— deelopdracht 3: vernieuwen inwendig verlichte pictogrammen en aanduiding vluchtwegen Kennedytunnel

Pas na het beëindigen van deelopdrachten 1, 2 en 3 in de ene voertuigkoker, kunnen de deelopdrachten 1,2 en 3 in de andere voertuigkoker opgestart worden.

Volgens de CPV-classificatie hebben de prestaties betrekking op

— asbestverwijdering: 45262660-5,

— profielstaal 44212520-0,

— aanbrengen tunnelbekleding: 45221248-2,

— reparatie van betonwerk: 45262330-3,

— vernieuwen verlichtingsinstallatie en pictogrammen: 45316000-5 en 45315100-9.

Extended TitleRenovatie Kennedytunnel: deelopdracht 1: verwijderen asbesthoudende platen en plaatsen brandwerende platen voertuigkokers Kennedytunnel, deelopdracht 2: vernieuwen verlichting voertuigkokers Kennedytunnel, deelopdracht 3: inwendig verlichte pictogrammen en aanduiding vluchtwegen Kennedytunnel
Extended Description

Openbare procedure voor aanneming van werken.

Deadline Date2020-11-16
Publication Date2020-10-19
CountryBelgium
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Attention Ofing. Katleen Soleti
AddressLange Kievitstraat 111-113 bus 41
TownAntwerp
Postal Code2018
Phone+32 32246804
Class Code45262660
Class DescriptionAsbestos-removal work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The purpose of this contract is to supply IT equipment and software for ‘Statistics Institute’ in the Turkish Cypriot community (TCc) with a holistic approach designed to achieve EU harmonised...
View more
Deadline: Jan 12, 2021
In line with the objective to enable road users to be fully informed about urban and regional access regulation schemes, the action will aim at improving the experience of road...
View more
Deadline: Jan 12, 2021
De stad Gent wenst een zwembad te bouwen op de sportsite Neptunus te Wondelgem. Het nieuwe indoorzwembad vervangt het reeds gesloopte openluchtzwembad Neptunus.Door Maatontwerpers werd een masterplan voor de site...
View more