Formålet med markedsdialogen er at have dialog med potentielle leverandører, som er repræsentative for markedet, så Region Sjælland får viden om produkter, leverandører og markedet, som er nødvendigt for at udarbejde et udbudsmateriale, der både er passende til formålet og interessant for leverandører.

Extended TitleMarkedsdialog - kortproduktion af ID-kort til 2-faktor NSIS auditeret IdP løsning
Extended Description

Region Sjælland anmoder om at få input fra markedet forud for kommende anskaffelse af ID-kort og kortproduktion til brug med NSIS auditeret lokal IdP IT-løsning. Som en del af denne løsning skal Region Sjælland anskaffe et IT-kort, formodentlig DesFire Fido2 til brug med en 2-faktor løsning, som er ved at blive anskaffet. Som en del af dette arbejde skal Region Sjælland udstede ca. 18 000 nye kort i løbet af 2021 samt sikre en proces med dertilhørende udstyr, så kortene løbende kan udstedes/udleveres efter NSIS kravene, hvilket kan ske ved selvbetjeningsløsninger rundt på sygehusene eller lignende facility løsninger.

Formålet med markedsdialogen er at have dialog med potentielle leverandører, som er repræsentative for markedet, så Region Sjælland får viden om produkter, leverandører og markedet, som er nødvendigt for at udarbejde et udbudsmateriale, der både er passende til formålet og interessant for leverandører.

Deltagelse sker efter tilmelding via besked i CTM systemet fra EU-Supply. Sidste frist for tilmelding er 6. november kl.12.00. Der afholdes individuelle møder i uge 46-47, hvor leverandøren i forbindelse med sin deltagelse bedes angive hvornår denne har mulighed for at deltage i denne periode. Alternativt vil Region Sjælland fastsætte mødetidspunktet. Møderne vil foregå individuelt, en times varighed og online, hvor Region Sjælland efterfølgende vil indkalde til møderne. Af leverandørens meddelelse bør det ligeledes fremgår hvem som deltager.

- Agenda for mødet.

- Velkomst og bordet rundt (5 min).

- Introduktion ved regionen, herunder omfang, tidsplan og vision for området (5 min).

- Præsentation af leverandøren, herunder beskrivelse af en tilsvarende leverance, særlige tekniske/praktiske forhold, afhængigheder, mulighed for at sammentænke løsningen med regionens nuværende kortproduktion fra G4S/IDCompany, central kontra decentral kortproduktion, servicecenterproduktion, løbende kortproduktion og service/support, økonomisk overslag, indkøbsmuligheder og lignende forhold (40 min).

- Spørgsmål og drøftelse af særlige kontrakt eller udbudsretslige problemstillinger (10 min).

Publication Date2020-10-21
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRegion Sjælland
Attention OfKlaus Nielsen
AddressAlleen 15
TownSorø
Postal Code4180
Phone+45 0000000
Class Code22455000
Class DescriptionID cards
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 11, 2021
Denne rammeaftale omfatter foring af spildevandsledninger for Favrskov Spildevand i forbindelse med Vandpartner 2.0.Rammeaftalen vil blive tilknyttet en fælles partneringaftale med bygherre.
View more
Deadline: Jan 19, 2021
Udbuddet omfatter smedearbejder og installation af komponenter, der skal udføres i forbindelse med etablering af en ny forbehandling på Renseanlæg Bjergmarken.
View more
Deadline: Jan 19, 2021
Udbuddet omfatter levering og installation af tavler og el-arbejder i forbindelse med etablering af en ny forbehandling på Renseanlæg Bjergmarken.
View more