1. Przedmiotem zam. jest „dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu ProfiBaza” z podziałem na 2 (dwa) zadania:

— zad. nr 1: projekt ProfiBaza współfinansowany przez UE ze środków EFRR 2014–2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00:

1) serwer typ 1;

2) serwer typ 2;

3) przełącznik sieciowy typ 1;

4) przełącznik sieciowy typ 2;

5) macierz dyskowa typ 1;

6) macierz dyskowa typ 2;

7) urządzenia UPS dla serwerów;

8) oprogramowanie do wirtualizacji;

9) oprogramowanie do obsługi kopii zapasowych;

10) szafa RACK 19, 42U oraz instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie pracowników Zamawiającego,

— zad 2: laptopy przenośne z zestawem stacjonarnym monitory, stacja dokująca oraz klawiatura i mysz).

2. Wymogi, ilości oraz opis przedmiotu zamówienia – w zał. nr 1 oraz 1a do SIWZ.

2. Miejsce dostawy: Siedziba Zamawiającego – NIZP-PZH, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.

Extended Title„Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu ProfiBaza” z podziałem na 2 zadania
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-27
New text:
2020-12-09
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-01-25
New text:
2021-02-06
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-27
New text:
2020-12-09
Deadline Date2020-12-09
Publication Date2020-11-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny
Attention OfMilena Gaik
AddressChocimska 24
TownWarsaw
Postal Code00-791
Class Code30213100
Class DescriptionPortable computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-22

Servers

1. Przedmiotem zam. jest „Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu »ProfiBaza«” z podziałem na 2 (dwa) zadania: zad. nr 1: projekt ProfiBaza współfinansowany przez UE ze środków EFRR 2014–2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00.1. serwer typ 1; 2) serwer typ 2; 3) przełącznik sieciowy typ 1; 4) przełącznik sieciowy typ 2; 5) macierz dyskowa typ 1; 6) macierz dyskowa typ 2; 7) urządzenia UPS dla serwerów; 8) oprogramowanie do wirtualizacji; 9) oprogramowanie do obsługi kopii zapasowych; 10) szafa RACK 19, 42U oraz instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie pracowników Zamawiającego; zad. 2: laptopy przenośne z zestawem stacjonarnym monitory, stacja dokująca oraz klawiatura i mysz.

2. Wymogi, ilości oraz Opis przedmiotu zamówienia – w zał. nr 1 oraz 1a do SIWZ.

2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego – NIZP-PZH, ul. Chocimska 24, 00-791Warszawa.

Extended Title„Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu »ProfiBaza«” z podziałek na 2 zadania
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania w ramach projektu ProfiBaza” z podziałem na 2 (dwa) zadania w niżej wymienionych ilościach: zadanie nr 1: projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR 2014–2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00:

1) serwer typ 1 – 3 szt.;

2) serwer typ 2 – 1 szt.;

3) przełącznik sieciowy typ 1 – 2 szt.;

4) przełącznik sieciowy typ 2 – 2 szt.;

5) macierz dyskowa typ 1 – 1 szt.;

6) macierz dyskowa typ 2 – 1 szt.;

7) urządzenia UPS dla serwerów – 2 szt.;

8) oprogramowanie do wirtualizacji;

9) oprogramowanie do obsługi kopii zapasowych;

10) szafa RACK 19, 42U oraz instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie pracowników Zamawiającego.

Deadline Date2020-11-27
Publication Date2020-10-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny
Attention OfMilena Gaik
AddressChocimska 24
TownWarsaw
Postal Code00-791
Class Code48820000
Class DescriptionServers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 8, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej w Wałczu, dostawa obejmująca rozmieszczenie lub instalację urządzeń i wyposażenia obiektu budowlanego, uzyskanie w imieniu i na rzecz...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
1. Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa na potrzeby Zamawiającego dwóch kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) wyposażonych w uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:2.1.1. odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Domaniewice;2.1.2. dostarczaniu kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej...
View more