Odpowiedź:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – faza IIA:

— część 1 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – kontrakt 20 g”,

— część 2 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Milówka – kontrakt 12e”,

— część 3 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Radziechowy Wieprz – kontrakt 21h”,

— część 4 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły – Kontrakt 14d”,

— część 5 – „Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów)– kontrakt 18-4”.

Zamówienie udzielane w 5 częściach.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – faza IIA
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-25
New text:
2020-12-07
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-01-23
New text:
2021-02-04
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-25
New text:
2020-12-07
Deadline Date2020-12-07
Publication Date2020-11-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZwiązek Międzygminny ds. Ekologii
Attention OfZwiązek Międzygminny ds. Ekologii, ul. ks. pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, Józef Bednarz – Przewodniczący Zarządu
Addressul. ks. pr. St. Słonki 22
TownŻywiec
Postal Code34-300
Phone+48 338612898
Fax+48 338602053
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-23

Sewerage work

Odpowiedź:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA:

— część 1 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – kontrakt 20g”,

— część 2 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Milówka – kontrakt 12e”,

— cześć 3 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Radziechowy Wieprz – kontrakt 21h”,

— część 4 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły – kontrakt 14d”,

— część 5 – „Budowa ok. 0,45 km i remont sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gm. Jeleśnia (Korbielów)– kontrakt 18-4”.

Zamówienie udzielane w 5 częściach.

Extended TitleWykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA. Zakres prac obejmujący zadanie: „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa” stanowi zaprojektowanie i wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na terenie gminy Lipowa.

Zakres zadania (kolektory główne i boczne):

Kanały grawitacyjne wraz z kanałami bocznymi zlokalizowane na terenie gminy przebiegają przez: tereny prywatne, drogi gminne oraz drogi powiatowe. Średnice kanałów przeznaczonych do uszczelnienia mieszczą się w przedziale Ø150/160 do Ø250 mm. W ramach kontraktu należy wykonać kompleksowe roboty mające na celu uszczelnienie istniejących sieci kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót i uzyskaniu kompletu decyzji, zgłoszeń, pozwoleń koniecznych na etapie rozpoczęcia prac realizacyjnych i zakończenia. Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej obejmuje: kolektory główne, studnie kanalizacyjne, kanały boczne oraz montaż profili kapeluszowych na odgałęzieniach (nie przewidzianych do uszczelnienia). Profile kapeluszowe będą montowane tylko na czynnych odgałęzieniach na odległość minimum 0,25 m. W zakres robót nie wchodzi montaż profili kapeluszowych na istniejących trójnikach, które są zamknięte (nieczynne).

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu, szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w instrukcji dla Wykonawców oraz Programie funkcjonalno-użytkowym.

Deadline Date2020-11-25
Publication Date2020-10-23
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value2723901.00
OrganisationZwiązek Międzygminny ds. Ekologii
Attention OfZwiązek Międzygminny ds. Ekologii, ul. ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec, Józef Bednarz – Przewodniczący Zarządu
Addressul. ks. Pr. St. Słonki 22
TownŻywiec
Postal Code34-300
Phone+48 338612898
Fax+48 338602053
Class Code45232410
Class DescriptionSewerage work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 8, 2020
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej w Wałczu, dostawa obejmująca rozmieszczenie lub instalację urządzeń i wyposażenia obiektu budowlanego, uzyskanie w imieniu i na rzecz...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
1. Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa na potrzeby Zamawiającego dwóch kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) wyposażonych w uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy...
View more
Deadline: Dec 28, 2020
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:2.1.1. odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Domaniewice;2.1.2. dostarczaniu kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej...
View more