Kirkkonummen kunta tilaajana ja Väylävirasto rakennuttajana kutsuvat palveluntuottajat Kirkkonummentien risteys- ja ylikulkusillan STk-urakan infotilaisuuteen. Hanke liittyy Luostarinmäen alueen katujen yleissuunnitelmaan.

Siltapaikka sijaitsee Kirkkonummen keskustassa Kirkkonummentiellä. Silta ylittää rautatien ja jatkuu Galleriakäytävälle saakka. Silta koostuu kahdesta (2) erillisestä sillasta, joilla kummallakin on kaksi (2) ajokaistaa sekä kevytliikenneväylä. Silta uusitaan rakentamalla samalle paikalle uusi silta kahdessa (2) vaiheessa.

Extended TitleKutsu markkinavuoropuheluun: Kirkkonummentien risteys- ja ylikulkusilta, STk
Extended Description

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on kutsua STk-urakan toteuttamisesta kiinnostuneet ja toteuttamiseen kykenevät toimijat markkinavuoropuheluun. Varsinaisessa hankinnassa tullaan edellyttämään palveluntuottajalta sekä sillanrakennuksen osaamista että rautatiealueella työskentelyn tuntemusta. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kerätä mahdollisten tarjoajien näkemyksiä ja ehdotuksia hankinnan tehtävänsisältöön, toteutustapaan ja muihin hankinnan reunaehtoihin liittyen. Saatuja tietoja käytetään ainoastaan hankinnan valmistelussa.

Tämä ei ole ilmoitus hankinnan käynnistämisestä, eikä kyseessä ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus, vaan kutsu markkinavuoropuheluun palveluntuottajien kanssa liittyen Kirkkonummentien risteys- ja ylikulkusillan rakentamiseen. Vuoropuhelu ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys hankintamenettelyyn osallistumiselle eikä hankintayksikkö välttämättä toteuta markkinavuoropuhelun kohteena olevaa varsinaista hankintaa. Vuoropuheluun ilmoittautuneille ei makseta korvausta osallistumisestaan.

Publication Date2020-10-26
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value9000000.00
OrganisationVäylävirasto
Attention OfErkki Mäkelä
AddressPL 33 (Opastinsilta 12 A)
TownHelsinki
Postal CodeFI-00521
Phone+358 295343822
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Lapin keskussairaalan alueella ei ole tällä hetkellä käytössä olevaa putkipostijärjestelmää. Hankinnan kohteena oleva uusi putkipostijärjestelmä rakennetaan vaiheittain Lapin keskussairaalan laajennushankkeessa rakennettaviin uusin rakennuksiin sekä olemassa oleviin kantasairaalan rakennuksiin.
View more
Deadline: Dec 17, 2020
Puitesopimuksen mukaiset työt Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, Honkalampi-keskuksessa ja muissa Siun soten omistamissa tai vuokraamissa kohteissa Siun soten alueella.
View more
Deadline: Dec 7, 2020
Rakennusteknisten töiden puitejärjestely vuosille 2021–2022 sekä mahdolliset optiovuodet 2023 ja 2024.Korjausilmoituksessa on korjattu tarjousten jättöaikaa, joka on 7.12.2020 klo 10.00 mennessä. Tarjoukset jätetään sähköisesti osoitteessa https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZIOpW6BUZoLBhIbmpgRgOCqRbvWgZApWW727pBbAmjw4hkdlanKEGZSähköisesti saatavissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut määräajat...
View more