Detta ramavtal avser markarbeten i form av underhållsarbeten och mindre entreprenader vid samtliga av SISAB förvaltade fastigheter enligt kontrakt 1 - 3.

Exempel på markarbeten som ingår i ramavtalet:

• Finplaneringsarbeten såsom plantering av buskar, blommor, läggning av grästorv.

• Beläggningsarbeten av asfalt, platsgjuten fallskyddsgummi och konstgräs.

• Mindre anläggningsarbeten i form av mindre nyanläggningar som cykelparkeringar och gräsytor eller anläggningsreparationer av befintliga anläggningar.

• Lekplatser, såväl rivning, ombyggnader som nyanläggning med lekutrustning.

• Åtgärder som följer av B genomförda lekutrustningsbesiktningar samt funktionskontroller av idrottsutrustning.

Extended TitleRamavtal Markentreprenader 2021
Extended Description

Detta ramavtal avser markarbeten i form av underhållsarbeten och mindre entreprenader vid samtliga av SISAB förvaltade fastigheter.

Exempel på markarbeten som ingår i ramavtalet:

• Finplaneringsarbeten såsom plantering av buskar, blommor, läggning av grästorv.

• Beläggningsarbeten av asfalt, platsgjuten fallskyddsgummi och konstgräs.

• Mindre anläggningsarbeten i form av mindre nyanläggningar som cykelparkeringar och gräsytor eller anläggningsreparationer av befintliga anläggningar.

• Lekplatser, såväl rivning, ombyggnader som nyanläggning med lekutrustning.

• Åtgärder som följer av B genomförda lekutrustningsbesiktningar samt funktionskontroller av idrottsutrustning.

Deadline Date2020-12-02
Publication Date2020-10-26
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value192000000.00
OrganisationSkolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB)
Attention OfMaria Larsson
AddressBox 47311
TownStockholm
Postal Code100 74
Phone+46 850847034
Class Code45214100
Class DescriptionConstruction work for kindergarten buildings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 15, 2021
Generalentreprenaden omfattar en ombyggnation/renovering om ca 8000m2 BTA i Castellums byggnader vilket innefattar bl.a. Länsstyrelsens lokaler på Hamngatan 4. Ombyggnaden sker i både högdel samt lågdel av fastigheten.I entreprenaden ingår...
View more
SummaryThis document aims to collect information for the function of a powder based directed energy deposition system for industrial application. It includes required information for both the equipment and machine...
View more
Deadline: Dec 21, 2020
Grus-, sand och stenmaterial Grums kommun
View more