Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι βελτιώσεις για το εξεταζόμενο τμήμα της οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ., καθώς και η διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου.

Extended TitleΧώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής — Β' φάση, υποέργο 2: Κατασκευή της οδού πρόσβασης στο έργο του Χ.Υ.Τ.Α..
Extended Description

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι βελτιώσεις για το εξεταζόμενο τμήμα της οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ., καθώς και η διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

— βελτίωση υφιστάμενης οδού,

— κατασκευή τεχνικών, για την αποκατάσταση της συνέχειας τής επιφανειακής απορροής των υδάτων στις θέσεις που η υπό μελέτη οδός διασταυρώνεται με ρέματα της περιοχής,

— κατασκευή κόμβου και συναρμογών στις θέσεις που η οδός διασταυρώνεται με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με σκοπό την εξασφάλιση των συνδέσεων της οδού με τους γειτονικούς οικισμούς και την πρόσβαση στις παρόδιες χρήσεις / δραστηριότητες,

— αποξήλωση και επανακατασκευή ασφαλτοτάπητων και στρώσεων οδοστρωσίας, και το υπόλοιπο τμήμα της υπάρχουσας ασφαλτοστρωμένης οδού, εκτός από την περιοχή του κόμβου, μέχρι το σημείο συναρμογής με την οδό πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ..

Η πρόσβαση στον υπό μελέτη χώρο γίνεται από την επαρχιακή οδό Αρναίας - Στανού, εν συνέχεια μέσω υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού, για μήκος 500μ. περίπου και τέλος, ακολουθεί την υφιστάμενη χωμάτινη οδό.

Στη συναρμογή της Ε.Ο. Αρναίας - Στανού με την υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό, κατασκευάζεται τρισκελής ισόπεδος κόμβος. Το υπόλοιπο τμήμα της υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού μέχρι τη χωμάτινη οδό αποξηλώνεται και επανακατασκευάζεται.

Η βελτίωση της χωμάτινης οδού αφορά στην οριζοντιογραφία, τη μηκοτομή και τη διαπλάτυνση τής διατομής, καθώς και οδοστρωσία με ασφαλτόστρωση.

Το πέρας του εξεταζόμενου οδικού τμήματος είναι στην είσοδο του Χ.Υ.Τ.Υ.. Το μήκος της ως άνω χωμάτινης οδού πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. είναι 1,3 χλμ..

Όσον αφορά στην προσπέλαση στην επαρχιακή οδό Αρναίας - Στανού, αυτή γίνεται από την Εθνική Οδό 16 «Θεσσαλονίκη - Γαλάτιστα - Άγιος Πρόδρομος - Αρναία - Παλαιοχώρι - Στρατώνι - Ιερισσός.

Η οδοστρωσία θα είναι συνοπτικά:

— υπόβαση συνολικού πάχους 20εκ., διαστρωμένη σε 2 στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10εκ εκάστη,

— βάση συνολικού πάχους 20 εκ., διαστρωμένη σε 2 στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. εκάστη,

— ασφαλτική προεπάλειψη,

— ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ.,

— ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη,

— ασφαλτική στρώση κυκλωφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ.,

— αντιολισθηρή στρώση πάχους 4 εκ..

Deadline Date2020-12-01
Publication Date2020-10-26
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value1225806.45
OrganisationΔήμος Αριστοτέλη
Attention OfΑγίου Όρους 2, Δημαρχείο, 630 75 Ιερισσός
AddressΔημαρχείο Ιερισσού
TownIerissos
Postal Code630 75
Phone+30 2372350211-2377350003
Fax+30 2377022414
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2020
Προμήθεια καυσίμων (υγρών) κίνησης και θέρμανσης Δήμου Μουζακίου, και των νομικών προσώπων του, έτους 2021.
View more
Deadline: Jan 8, 2021
Ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων αλιευμάτων, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων και Υπηρεσιών (Λέσχες - Κ.Α.Α.Υ. - νοσοκομεία) του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στις Π.Ε. Αττικής και Βοιωτίας.
View more
Deadline: Dec 21, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, που θα χορηγηθεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43726 αρ. ΦΕΚ 2208/8.6.2019.
View more