Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii ,,tradycyjnej”, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:

— Zadanie 1 – os. Rzeczypospolitej:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Rzeczypospolitej 45-100 w Poznaniu.

— Zadanie 2 – os. Lecha:

2a. Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 2 w Poznaniu;

2b. Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 43 w Poznaniu.

Extended TitleEfektywna dystrybucja ciepła – Etap I
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-27
New text:
2020-11-30
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-01-25
New text:
2021-01-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-27
New text:
2020-11-30
Deadline Date2020-11-30
Publication Date2020-11-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Poznań S.A.
Attention OfHanna Kurek
Addressul. Energetyczna 3
TownPoznań
Postal Code61-016
Phone+48 601436980
Class Code45232140
Class DescriptionDistrict-heating mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-26

District-heating mains construction work

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii,,tradycyjnej”, zgodnie z dokumentacją projektową. Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:

Zadanie 1 - os. Rzeczypospolitej:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Rzeczypospolitej 45-100 w Poznaniu

Zadanie 2 - os. Lecha:

2a. Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 2 w Poznaniu

2b. Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 43 w Poznaniu

Extended TitleEfektywna dystrybucja ciepła – etap I
Extended Description

Zadanie 1 - os. Rzeczypospolitej

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną oraz w technologii,,tradycyjnej”, zgodnie z dokumentacją projektową. W zakres zadania wchodzi budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Rzeczypospolitej 45-100 w Poznaniu, w szczególności:

a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 40-150 i długości ok. 677 m zgodnie z dokumentacją projektową

b) Likwidacja komór ciepłowniczych

c) Utylizacja azbestu likwidowanej sieci tradycyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w części III SIWZ.

Prace muszą być zrealizowane zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (SIWZ cz. III). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały w części II SIWZ – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, osób wykonujących bezpośrednie czynności przy realizacji robót w zakresie:

1. montażu sieci ciepłowniczej i jej elementów – osoby muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające przeszkolenie przez oferowanego dostawcę materiałów preizolowanych;

2. wykonywania połączeń spawanych sieci ciepłowniczej i jej elementów;

3. montażu kompletnych złączy mufowych na sieci preizolowanej – osoby muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające przeszkolenie przez oferowanego dostawcę złączy;

4. montażu instalacji i urządzeń sanitarnych.

Szczegółowe wymogi w tym zakresie zostały opisane w I Części SIWZ.

Deadline Date2020-11-27
Publication Date2020-10-26
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVeolia Energia Poznań S.A.
Attention OfHanna Kurek
Addressul. Energetyczna 3
TownPoznań
Postal Code61-016
Phone+48 601436980
Class Code45232140
Class DescriptionDistrict-heating mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 11, 2021
Framework contract for acquisition of drones with payloads and associated hands-on training.
View more
Deadline: Dec 29, 2020
Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej koloru czerwonego o szerokości 2,0 m i długości ok. 900,0 m.
View more
Deadline: Dec 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie drogi ul. Okulickiego (droga gminna nr 100 986R):— klasa techniczna drogi – Z,— projektowana prędkość – 50 km/h,— szerokość pasa ruchu – 3,50...
View more