Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София

Extended TitleВъзстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София
Extended Description

Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София

Modifications

Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-10-26
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Organisation„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Attention OfСтефан Иванов
Addressбул. „Цариградско шосе“ № 159
TownSofia
Postal Code1784
Phone+359 28958853
Fax+359 28272171
Class Code45233200
Class DescriptionVarious surface works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Предметът на поръчката обхваща предвидените строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево—Крушево—Младен—яз. „Ал. Стамболийски“, участък от км 0 +000 до км 13 +730.Път GAB1169 свързва селата Крушево,...
View more
Deadline: Dec 29, 2020
Предметът на настоящата обществена поръчка включва избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение и координатор на стандартна балансираща група за военни формирования от състава...
View more
Deadline: Dec 31, 2020
Предметът на обществената поръчка, включва:1. доставка, монтаж, инсталация и конфигурация на оборудване за 3 броя изпитни центрове за електронно провеждане на теоретични изпити с цел проверка на знанията на кандидатите...
View more