Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparek oraz koparko-ładowarek, w podziale na 2 niżej wymienione części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie składa się z następujących części:

1) „Dostawa 6 sztuk koparek gąsienicowych wraz z osprzętem”;

2) „Dostawa 12 sztuk koparko-ładowarek wraz z osprzętem”.

Extended TitleDostawa koparek gąsienicowych oraz koparko-ładowarek z podziałem na części
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:
2020-12-15
New text:
2021-06-30
Section:
II.2.7
Previous text:
2020-12-15
New text:
2021-06-30
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-11-27
New text:
2021-03-31
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-11-27
New text:
2021-03-31
Deadline Date2021-03-31
Publication Date2020-11-27
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Attention OfKrzysztof Maraszkiewicz
Addressul. Zarzecze 13 B
TownWarsaw
Postal Code03-194
Class Code43300000
Class DescriptionConstruction machinery and equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-26

Construction machinery and equipment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparek oraz koparko-ładowarek, w podziale na 2 niżej wymienione części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie składa się z następujących części:

1) „Dostawa 6 sztuk koparek gąsienicowych wraz z osprzętem”;

2) „Dostawa 12 sztuk koparko-ładowarek wraz z osprzętem”.

Extended TitleDostawa koparek gąsienicowych oraz koparko-ładowarek z podziałem na części.
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych koparek gąsienicowych wraz z osprzętem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Deadline Date2020-11-27
Publication Date2020-10-26
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Attention OfKrzysztof Maraszkiewicz
Addressul. Zarzecze 13b
TownWarsaw
Postal Code03-194
Class Code43300000
Class DescriptionConstruction machinery and equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 10, 2021
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”.Przedmiotowa...
View more
Deadline: Feb 9, 2021
Niniejsze zadanie składa się z:— części I i— części II.Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...
View more
Deadline: Jan 21, 2021
„Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”.
View more