De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een Opdrachtnemer die in staat is tot het leveren van medische gebruiksartikelen en disposables voor de Aanbestedende Dienst. Voor de afdeling AZ geschiedt dit middels een vooraf vastgestelde consignatievoorraad. Het in stand houden van deze consignatievoorraad vormt dus ook onderdeel van deze Opdracht. Voor de overige afdelingen worden Inschrijvers gevraagd een digitaal bestelsysteem aan te bieden. Voor de artikelen en materialen genoemd in bijlage 15 is periodiek onderhoud vereist. Dit periodiek onderhoud is onderdeel van de opdracht en wordt verzorgd door de Opdrachtnemer.

Extended TitleLevering medische gebruiksartikelen en disposables
Extended Description

Maximaal 400 000 producten gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Deadline Date2020-12-03
Publication Date2020-10-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationVeiligheidsregio Kennemerland
Attention OfNathalie van der Meyden
AddressZijlweg 200
TownHaarlem
Postal Code2015 CK
Phone+31 235159500
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.
View more
Voor Stichting Koninklijke Auris Groep (verder te noemen Auris) is deze marktconsultatie gepubliceerd.Auris is een organisatie die onderwijs, zorg en ambulate dienstverlening geeft/verleent aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen...
View more
Deadline: Jan 7, 2021
This contract concerns the delivery of the equipment required for a helium recovery system, putting it into operation and its maintenance. This covers:— delivery and instigation of the operation of...
View more