The general aim of the contracts to be signed as a result of this interinstitutional procurement for the GSA is the provision of support activities at the GSA Headquarters in Prague, GSA office in Toulouse, GSMC France and GSMC Spain, the Galileo Service Centre in Madrid, the Galileo Reference Centre in Noordwijk, the Galileo Control Centres in Germany and Italy, and for the European Commission in Brussels as additional contracting authority for support of security issues related to the European GNSS Programmes (Galileo and EGNOS) and general issues for the future European space programme, EUSPA.

Extended TitleSupport Services for the EU Space Programme
Extended Description

The subject matter of this lot is the provision of support services to the GSMC concerning site engineering, procurement of non-specific IT systems, the implementation of the security environment, internal GSMC projects management, administration, logistics support organisation, the improvement of the Agency’s internal processes and quality assurance.

The required support in particular relates the hosting infrastructure, the management of Facility Management Services (FMS), the support to procurement of non-specific IT systems, the implementation of the security environment, internal GSMC projects management, administration, logistics support organisation, the improvement of the Agency’s internal processes and quality assurance.

Deadline Date2021-03-01
Publication Date2021-01-20
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
Value4065000.00
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
Attention OfLegal and Procurement Department
AddressJanovského 438/2
TownPrague
Postal Code17000
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-27

Support Services for the EU Space Programme

The general aim of the contracts to be signed as a result of this interinstitutional procurement for the GSA is the provision of support activities at the GSA Headquarters in Prague, GSA office in Toulouse, GSMC France and GSMC Spain, the Galileo Service Centre in Madrid, the Galileo Reference Centre in Noordwijk, the Galileo Control Centres in Germany and Italiy, and for the European Commission in Brussels as additional contracting authority for support of security issues related to the European GNSS Programmes (Galileo and EGNOS) and general issues for the future European space programme, EUSPA.

Extended TitleSupport Services for the EU Space Programme
Extended Description

The subject matter of this lot is the provision of support services to the GSMC concerning site engineering, procurement of non-specific IT systems, the implementation of the security environment, internal GSMC projects management, administration, logistics support organisation, the improvement of the Agency’s internal processes and quality assurance.

The required support in particular relates the hosting infrastructure, the management of Facility Management Services (FMS), the support to procurement of non-specific IT systems, the implementation of the security environment, internal GSMC projects management, administration, logistics support organisation, the improvement of the Agency’s internal processes and quality assurance.

Publication Date2020-10-27
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value284930000.00
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
Attention OfLegal and Procurement Department
AddressJanovského 438/2
TownPrague
Postal Code17000
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 1, 2021
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/366 v délce 6,892 km. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání min. 6 m v obrusné vrstvě vozovky...
View more
Deadline: Mar 26, 2021
Předmětem zadávacího řízení je zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na stavební práce na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele, a to až do výše...
View more
Deadline: Mar 19, 2021
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu s názvem Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii podle projektových...
View more