The general aim of the contracts to be signed as a result of this interinstitutional procurement for the GSA is the provision of support activities at the GSA Headquarters in Prague, GSA office in Toulouse, GSMC France and GSMC Spain, the Galileo Service Centre in Madrid, the Galileo Reference Centre in Noordwijk, the Galileo Control Centres in Germany and Italiy, and for the European Commission in Brussels as additional contracting authority for support of security issues related to the European GNSS Programmes (Galileo and EGNOS) and general issues for the future European space programme, EUSPA.

Extended TitleSupport Services for the EU Space Programme
Extended Description

The subject matter of this lot is the provision of support services to the GSMC concerning site engineering, procurement of non-specific IT systems, the implementation of the security environment, internal GSMC projects management, administration, logistics support organisation, the improvement of the Agency’s internal processes and quality assurance.

The required support in particular relates the hosting infrastructure, the management of Facility Management Services (FMS), the support to procurement of non-specific IT systems, the implementation of the security environment, internal GSMC projects management, administration, logistics support organisation, the improvement of the Agency’s internal processes and quality assurance.

Publication Date2020-10-27
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
Value284930000.00
OrganisationEuropean GNSS Agency (GSA)
Attention OfLegal and Procurement Department
AddressJanovského 438/2
TownPrague
Postal Code17000
Class Code72000000
Class DescriptionIT services: consulting, software development, Internet and support
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 4, 2021
Předmětem DÍLA je oprava a rekonstrukce vnitřních částí budov Areálu bazén včetně bazénové vany a bazénových technologií.
View more
Deadline: Jan 4, 2021
Předmětem zakázky je realizace stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“, která spočívá v překládce stávající pozemní komunikace I. třídy I/27 do nové trasy v návrhové kategorii dvoupruhové silnice S 11,5...
View more
Deadline: Jan 11, 2021
Předmětem zakázky je demolice stávajícího objektu pavilonu Zemědělské fakulty a stavba nové budovy „JU-ZF-Pavilon chemie“. Stavba je navržena v zastavěném území v areálu Jihočeské univerzity, na č. parc. 1296/10, 1296/1...
View more