Marktconsultatie betreffende nieuwbouw en renovatie PB Noardburgum.

Extended TitleMarktconsultatie Noardburgum PB Nieuwbouw en Renovatie
Extended Description

Marktconsultatie.

Publication Date2020-10-28
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationVitens nv
Attention OfJur Krijgsman
TownZwolle
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.
View more
Voor Stichting Koninklijke Auris Groep (verder te noemen Auris) is deze marktconsultatie gepubliceerd.Auris is een organisatie die onderwijs, zorg en ambulate dienstverlening geeft/verleent aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen...
View more
Deadline: Jan 7, 2021
This contract concerns the delivery of the equipment required for a helium recovery system, putting it into operation and its maintenance. This covers:— delivery and instigation of the operation of...
View more