Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro hematologicko-transfúzní oddělení zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či více částí zadávacího řízení veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.

Extended TitlePřístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s.
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-11-26
New text:
2021-01-04
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-11-26
New text:
2021-01-04
Deadline Date2021-01-04
Publication Date2020-11-27
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaMixed
OrganisationNemocnice Pardubického kraje, a.s.
Attention OfOddělení veřejných zakázek
AddressKyjevská 44
TownPardubice
Postal Code532 03
Phone+420 466011111
Class Code38000000
Class DescriptionLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-10-29

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro hematologicko-transfúzní oddělení zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či více částí zadávacího řízení veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.

Extended TitlePřístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s.
Extended Description

2 ks Svářečky krevních vaků pro HTO Orlickoústecké a Svitavské nemocnice

Deadline Date2020-11-26
Publication Date2020-10-29
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaMixed
Value136363.00
OrganisationNemocnice Pardubického kraje, a.s.
Attention OfOddělení veřejných zakázek
AddressKyjevská 44
TownPardubice
Postal Code532 03
Phone+420 466011111
Class Code38000000
Class DescriptionLaboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 28, 2020
Cílem projektu je modernizace 2 výukových místností a sociálního zázemí, které budou vyhovovat dnešním normám a standardům a zároveň budou splňovat nároky kladené na moderní prostředí určené pro vzdělávání a...
View more
Deadline: Jan 5, 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace projektu „Rozvoj vysokorychlostního internetu v...
View more
Deadline: Jan 4, 2021
Předmětem prací je snesení stávající nosné konstrukce, adaptaci spodní stavby pro nové šířkové parametry nosné konstrukce a výstavbu nové NK, včetně požadované vybavenosti. Nevyhovující NK z prostých prefanosníků bude proto...
View more