Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach projektu nr RPDS 03.03.02-02-0001/20-00 o nazwie „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”.

Extended TitleRemont budynku przy ul. Skarbowców 25 we Wrocławiu.
Extended Description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) wymianę drzwi wejściowych do budynku;

2) roboty w piwnicy budynku – budowa pomieszczenia węzła cieplnego wraz z niezbędnymi instalacjami;

3) remont i przebudowę instalacji sanitarnych obejmujący m.in.:

a) zamianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontażem obecnych źródeł ciepła;

b) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontażem obecnych źródeł do przygotowania ciepłej wody użytkowej;

c) przebudowę instalacji zimnej wody;

4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej" oraz „tablicy pamiątkowej", zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji.

Zamówienie podlega wznowieniu

Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i może być udzielone w różnych lokalizacjach Wrocławia, na terenach objętych zarządem Zamawiającego. Zamówienie to będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrzeżeniem możliwości zmiany stawek i/lub cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy z umowy podstawowej w następujący sposób: po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o maks. 10 %, a po upływie 24 miesięcy o maks. 20 %.

Deadline Date2020-12-01
Publication Date2020-10-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationZarząd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Attention OfKatarzyna Morawiec
Addressul. św. Elżbiety 3
TownWrocław
Postal Code50-111
Phone+48 3328118
Fax+48 3328123
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 11, 2021
Framework contract for acquisition of drones with payloads and associated hands-on training.
View more
Deadline: Dec 29, 2020
Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej koloru czerwonego o szerokości 2,0 m i długości ok. 900,0 m.
View more
Deadline: Dec 30, 2020
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie drogi ul. Okulickiego (droga gminna nr 100 986R):— klasa techniczna drogi – Z,— projektowana prędkość – 50 km/h,— szerokość pasa ruchu – 3,50...
View more