Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu na Nové centrum kultury města Rokycany - revitalizace areálu bývalé Sokolovny v budovách č.p. 208 na p.č.st. 600 v k.ú. Rokycany. Rozhodnout o začlenění stávajících budov, jejich úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Součástí řešení na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany bude také řešení normových požadavků pro parkování vyvolané potřebami areálu centra kultury s minimální kapacitou 90 parkovacích stání, která budou zároveň sloužit jako kapacita veřejných stání obsluhujících centrum města. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Extended TitleRevitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech, nové centrum kultury
Extended Description

Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu na Nové centrum kultury města Rokycany - revitalizace areálu bývalé Sokolovny v budovách č.p. 208 na p.č.st. 600 v k.ú. Rokycany. Rozhodnout o začlenění stávajících budov, jejich úpravě, modernizaci, rekonstrukci či bourání. Součástí řešení na p. č. st. 600 v k.ú. Rokycany bude také řešení normových požadavků pro parkování vyvolané potřebami areálu centra kultury s minimální kapacitou 90 parkovacích stání, která budou zároveň sloužit jako kapacita veřejných stání obsluhujících centrum města. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Deadline Date2021-03-15
Publication Date2020-10-30
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaOther
OrganisationMěsto Rokycany
Attention OfIng. Gabriela Šímová
AddressMasarykovo náměstí 1, Střed
TownRokycany
Postal Code337 01
Phone+420 605332459
Class Code71200000
Class DescriptionArchitectural and related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 12, 2021
- Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj....
View more
Deadline: Mar 23, 2021
Veřejná zakázka na výstavbu nové oboustranné odpočívky podél dálnice D3 (úsek D0309/II Ševětín - Borek, zprovozněno 12/2019). Součástí každé odpočívky je mobiliář, nabíjecí stanice pro elektromobily, osvětlení a další vybavení....
View more
Deadline: May 11, 2021
Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská)....
View more