Przedmiotem zamówienia jest naprawa, diagnostyka, konserwacje oraz usługi utrzymujące w sprawności technicznej zmodernizowane stacje rozpoznania systemów radiolokacyjnych POST–3MD, stacje rozpoznania lotniczych systemów radiolokacyjnych MSR–W oraz mobilne zestawy rejestracji i analizy sygnałów radiolokacyjnych.

Publication Date2021-03-29
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeContract award without prior publication
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
Organisation3 Regionalna Baza Logistyczna121390415
Addressul. Montelupich 3
TownKrakow
Postal Code30-901
Phone+48 261137784
Fax+48 224587800
Class Code50660000
Class DescriptionRepair and maintenance services of military electronic systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 18, 2021
The aim of this procurement procedure is to establish multiple framework contracts enabling an efficient provision of services for GIS/GEOINT and IMINT consultancy under time and means conditions. The intended...
View more
Deadline: May 17, 2021
Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr...
View more
Deadline: May 18, 2021
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych – remont toalety trzyosobowej na I piętrze w budynku GOK.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki od 3–14 do SWZ.
View more