Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Extended TitleBudowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:
2021-01-11
New text:
2021-09-11
Section:
II.2.7
Previous text:
2025-11-20
New text:
2026-04-14
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-02-16
New text:
2021-06-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-02-16
New text:
2021-06-11
Deadline Date2021-06-11
Publication Date2021-02-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Attention OfMariusz Madej
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878469
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-02-02

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Extended TitleBudowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

a) zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – zrealizowaniem budowy co najmniej jednej kotłowni węglowej z kotłem/kotłami typu WR o mocy cieplnej kotłowni co najmniej 12 MWt;

New text:

a) zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – zrealizowaniem budowy co najmniej jednej kotłowni węglowej z kotłem/kotłami typu WR o mocy cieplnej kotłowni co najmniej 12 MWt lub zrealizowaniem modernizacji kotłowni węglowej z kotłem/kotłami typu WR, której wartość zamówienia wynosiła nie mniej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych polskich);

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-02-09
New text:
2021-02-16
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-02-09
New text:
2021-02-16
Deadline Date2021-02-16
Publication Date2021-02-02
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Attention OfMariusz Madej
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878469
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-18

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Extended TitleBudowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-01-29
New text:
2021-02-09
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-01-29
New text:
2021-02-09
Deadline Date2021-02-09
Publication Date2021-01-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Attention OfMariusz Madej
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878469
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-23

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Extended TitleBudowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-01-08
New text:
2021-01-29
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-01-08
New text:
2021-01-29
Deadline Date2021-01-29
Publication Date2020-12-23
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Attention OfMariusz Madej
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878469
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-02

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Extended TitleBudowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:
2025-08-20
New text:
2025-11-20
Deadline Date2021-01-08
Publication Date2020-12-02
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Attention OfMariusz Madej
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878469
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-24

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Extended TitleBudowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków
Changes
Section:
III.1.3
Previous text:

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolności techniczne lub zawodowe, tj.: Wykonawca musi wykazać się:

a) zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – zrealizowaniem budowy co najmniej jednej kotłowni węglowej z kotłem/kotłami typu WR o mocy cieplnej kotłowni co najmniej 12 MWt;

b) zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu prac polegających na dostawie, montażu, uruchomieniu i oprogramowaniu nowych systemów sterowania i nadzoru pracy urządzeń i instalacji technologicznych w oparciu o sterowniki PLC komunikujące się z centralnym systemem sterowania DCS lub modernizacji istniejących systemów sterowania i nadzoru pracy urządzeń i instalacji technologicznych o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN netto każde.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

New text:

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolności techniczne lub zawodowe, tj.: Wykonawca musi wykazać się:

a) zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – zrealizowaniem budowy co najmniej jednej kotłowni węglowej z kotłem/kotłami typu WR o mocy cieplnej kotłowni co najmniej 12 MWt;

b) zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – zrealizowaniem budowy dla kotłów węglowych co najmniej jednej instalacji półsuchego odsiarczania spalin oraz jednej instalacji odazotowania spalin metodą SNCR, przy czym ww. instalacje mogły zostać zrealizowane w ramach jednego lub dwóch zamówień;

c) zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu prac polegających na dostawie, montażu, uruchomieniu i oprogramowaniu nowych systemów sterowania i nadzoru pracy urządzeń i instalacji technologicznych w oparciu o sterowniki PLC komunikujące się z centralnym systemem sterowania DCS lub modernizacji istniejących systemów sterowania i nadzoru pracy urządzeń i instalacji technologicznych o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN netto każde.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

Deadline Date2021-01-08
Publication Date2020-11-24
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika SA
Attention OfMariusz Madej
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878469
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-18

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Extended TitleBudowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec Pruszków.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w częściach II i III SIWZ.

Deadline Date2021-01-08
Publication Date2020-11-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPGNiG Termika S.A.
Attention OfMariusz Madej
Addressul. Modlińska 15
TownWarsaw
Postal Code03-216
Phone+48 225878469
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Termomodernizacja – 3 mikroinstalacje fotowoltaiczne.
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki...
View more
Deadline: Apr 1, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu al. gen. Józefa Hallera i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania...
View more