Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări privind creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare.

Achiziția acestora se realizează pe loturi, astfel:

— lot 1 – creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Baia Mare – CF 2:

—— bloc 1 – Bulevardul Unirii bl. 7, sc. A, B, C, D;

—— bloc 2 – Str. Agriculturii bl. 10;

—— bloc 3 – Str. Avram Iancu bl. 17, sc. A, B;

—— bloc 4 – Bulevardul București bl. 8 sc. A, B, C + Bulevardul Unirii bl. 6, sc D;

—— bloc 5 – Str. Ana Ipătescu bl. 2;

— lot 5 – creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Baia Mare – CF 7:

—— Str. Gării nr. 7;

—— Bulevardul Traian nr. 17;

—— Bulevardul Traian nr. 27;

—— Bulevardul Traian nr. 29;

—— Bulevardul Traian nr. 31.

Obiectivul general aferent fiecărui lot în parte vizează creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare, în vederea reducerii consumurilor energetice mari.

Valoarea totală estimată a achiziției este: 15 838 340,18 RON, fără TVA.

Valoarea totală estimată, pentru fiecare lot în parte, este:

— lotul 1 – CF2: 6 592 303,35 RON fără TVA, din care:

(a) valoarea serviciilor de proiectare: 164 086,35 RON (fără TVA);

(b) valoarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe timpul execuţiei lucrărilor: 42 112,00 RON (fără TVA);

(c) valoarea execuţiei lucrărilor: 6 386 105,00 RON (fără TVA);

— lotul 5 – CF7: 9 246 036,83 RON fără TVA, din care:

(a) valoarea serviciilor de proiectare: 199 691,83 RON (fără TVA);

(b) valoarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe timpul execuţiei lucrărilor: 58 612,00 RON (fără TVA);

(c) valoarea execuţiei lucrărilor: 8 987 733,00 RON (fără TVA).

Garanția de participare:

— lot 1 – 65 000 RON și

— lot 5 – 92 000 RON.

Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de cel mult 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări prima dată în a 18-a zi înainte de data-limită de depunere oferte și a doua oară în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere. Solicitările de clarificări vor fi transmise în format editabil.

Extended TitleProiectare, asistență tehnică și execuție lucrări privind creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare – reluare lot 1 și lot 5
Extended Description

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări privind Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Baia Mare - CF 2: Bloc 1 bd. Unirii bl. 7 sc. ABCD, Bloc 2 str. Agriculturii bl. 10, Bloc 3 str. Avram Iancu bl. 17 sc. AB, Bloc 4 bd. București bl. 8 sc. ABC + bd. Unirii bl. 6 sc D, Bloc 5 str. Ana Ipătescu bl. 2.

Durata: max 3 luni proiectare și maxim 12 luni execuție (conform prevederilor caietului de sarcini aferent Lot 1 – CF2).

Valoarea totală estimată pentru Lotul 1 – CF2: 6.592.303,35 RON fără TVA, din care:

a) Valoarea serviciilor de proiectare: 164.086,35 RON (fără TVA);

b) Valoarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe timpul execuţiei lucrărilor: 42.112,00 RON (fără TVA);

c) Valoarea execuţiei lucrărilor: 6.386.105,00 RON (fără TVA);

Defalcate astfel:

a) 164.086,35 RON (fără TVA) reprezintă valoarea serviciilor de proiectare:

Bloc 1 bd. Unirii bl. 7 sc. ABCD = 89.588,80 RON (fără TVA)

Bloc 2 str. Agriculturii bl. 10 = 9.059,96 RON (fără TVA)

Bloc 3 str. Avram Iancu bl. 17 sc. AB = 18.828,56 RON (fără TVA)

Bloc 4 bd. București bl. 8 sc. ABC + bd. Unirii bl. 6 sc D = 31.016,56 RON (fără TVA)

Bloc 5 str. Ana Ipătescu bl. 2 = 15.592,47 RON (fără TVA)

b) 42.112,00 RON (fără TVA) reprezintă valoarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului:

Bloc 1 bd. Unirii bl. 7 sc. ABCD = 18.852,00 RON (fără TVA)

Bloc 2 str. Agriculturii bl. 10 = 3.535,00 RON (fără TVA)

Bloc 3 str. Avram Iancu bl. 17 sc. AB = 6.400,00 RON (fără TVA)

Bloc 4 bd. București bl. 8 sc. ABC + bd. Unirii bl. 6 sc D = 7.675,00 RON (fără TVA)

Bloc 5 str. Ana Ipătescu bl. 2 = 5.650, 00 RON (fără TVA)

c) 6.386.105,00 RON (fără TVA) reprezintă valoarea execuţiei lucrărilor, compusă din:

Cap.4: Cheltuieli pentru investiţia de bază = 6.333.050,00 RON (fără TVA), din care:

4.1 Construcţii şi instalaţii = 5.860.328,00 RON (fără TVA), din care:

Bloc 1 bd. Unirii bl. 7 sc. ABCD = 2.879.777,00 RON (fără TVA)

Bloc 2 str. Agriculturii bl. 10 = 469.805,00 RON (fără TVA)

Bloc 3 str. Avram Iancu bl. 17 sc. AB = 792.851,00 RON (fără TVA)

Bloc 4 bd. București bl. 8 sc. ABC + bd. Unirii bl. 6 sc D = 1.031.420,00 RON (fără TVA)

Bloc 5 str. Ana Ipătescu bl. 2 = 686.475,00 RON (fără TVA)

4.2 Montaj utilaje tehnologice = 118.322.00 RON (fără TVA), din care:

Bloc 1 bd. Unirii bl. 7 sc. ABCD = 118.322,00 RON (fără TVA)

Bloc 2 str. Agriculturii bl. 10 = 0,00 RON (fără TVA)

Bloc 3 str. Avram Iancu bl. 17 sc. AB = 0,00 RON (fără TVA)

Bloc 4 bd. București bl. 8 sc. ABC + bd. Unirii bl. 6 sc D = 0,00 RON (fără TVA)

Bloc 5 str. Ana Ipătescu bl. 2 = 0,00 RON (fără TVA)

4.3 Utilaje,echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj = 354.400,00 RON (fără TVA), din care:

Bloc 1 bd. Unirii bl. 7 sc. ABCD = 354.400,00 RON (fără TVA)

Bloc 2 str. Agriculturii bl. 10 = 0,00 RON (fără TVA)

Bloc 3 str. Avram Iancu bl. 17 sc. AB = 0,00 RON (fără TVA)

Bloc 4 bd. București bl. 8 sc. ABC + bd. Unirii bl. 6 sc D = 0,00 RON (fără TVA)

Bloc 5 str. Ana Ipătescu bl. 2 = 0,00 RON (fără TVA)

Cap.5: Alte cheltuieli:

5.1.1 Organizare de şantier Lucrări de construcții = 53.055,00 RON (fărăTVA),

Bloc 1 bd. Unirii bl. 7 sc. ABCD = 10.611,00, lei (fără TVA)

Bloc 2 str. Agriculturii bl. 10 = 10.611,00 RON (fără TVA)

Bloc 3 str. Avram Iancu bl. 17 sc. AB = 10.611,00 RON (fără TVA)

Bloc 4 bd. București bl. 8 sc. ABC + bd. Unirii bl. 6 sc D = 10.611,00 RON (fără TVA)

Bloc 5 str. Ana Ipătescu bl. 2 = 10.611,00 RON (fără TVA)

TOTAL GENERAL CF2 = 6.592.303,35 RON (fără TVA)

Deadline Date2020-12-28
Publication Date2020-11-20
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value6592303.35
OrganisationMunicipiul Baia Mare
Attention OfDirecția achiziții: Ramona Bodzer
AddressStr. Gheorghe Şincai nr. 37
TownBaia Mare
Postal Code430311
Phone+40 262211001
Fax+40 262212171
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 2, 2020
Execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare DJ 741 Crișcior-Bucureșci-Almașu Mic de Munte, km 12+450-km 18+050”, constand in:— amenajarea ternului – 454 610,23 RON fara TVA;— amenajari pentru protectia mediului si aducerea...
View more
Lot 3: obiectivele din Anexa 1 – lot 3.Nota: prin obiective se intelege strazile/aleile/zonele/etc. ce fac obiectul Anexei 1 pt. lotul 3.Nota: in cazul in care anumite obiective din cadrul...
View more
Deadline: Dec 21, 2020
Pentru fiecare lot se va incheia cate un acord-cadru cu un operator economic pe o perioadă de 24 de luni astfel:— furnizare piese de schimb și accesorii, servicii de montaj...
View more