„CL6 – Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”. Contractul trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului si realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a casetei compus dintr-un sistem de drenaj in zona limitrofa colectorului principal de canalizare A0 si un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitarii/inlocuirii.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in sistemul de canalizare, se vor proiecta si executa:

— reabilitare/inlocuire retea de canalizare: aprox. L = 32 479 m, prin relining si sapatura deschisa din care:

—— in cartierul Cotroceni, aprox. L = 16 424 m;

—— in cartierul Regina Maria, aprox. L = 11 995 m;

—— in cartierul Tineretului, aprox. L = 4 060 m;

— construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreapta a casetei aprox. L = 15 025 m ce cuprinde:

—— executarea unor drenuri secundare prin sapatura deschisa si foraj orizontal aprox. L = 6 325 m, amplasate adiacent radierului colectoarelor de canalizare deservite;

—— construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat si fronturi de puturi de depresionare) la partea dreapta a casetei, in zona limitrofa colectorului de canalizare A0, in scopul mentinerii nivelului panzei freatice lungime totala de aproximativ L tot. = 8 700 m;

— construirea unor statii de pompare apa drenata aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a casetei.

Contractul de proiectare si executie lucrari pentru „CL6 – Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)” include urmatoarele activitati;

(a) efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice si geotehnice necesare proiectarii lucrarilor;

(b) elaborarea documentatiilor necesare obtinerii certificatului de urbanism, a autorizatiilor si avizelor necesare executiei (inclusiv cele aferente proiectarii si executiei racordurilor si bransamentelor electrice);

(c) activitatile de proiectare fac referire la proiectele tehnice si detaliile de executie pentru puturile piezometrice si pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrarilor precizate mai sus. Proiectele vor include printre altele, toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, liste cu cantitati de lucrari etc.) pentru elaborarea unui proiect tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala;

(d) lucrari de constructii, instalatii, procurare si montaj utilaje, inclusiv racorduri si bransamente electrice;

(e) monitorizarea functionarii lucrarilor executate pe parcursul perioadei de notificare a defectelor;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor.

Nr. de zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este 45 de zile pentru prima sesiune și 28 de zile pentru a doua sesiune. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 33 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor în prima sesiune și cu 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

Extended TitleContract de lucrări „CL6 – Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-01-21
New text:
2021-02-01
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-01-21
New text:
2021-02-01
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2021-07-21
New text:
2021-08-01
Deadline Date2021-02-01
Publication Date2020-12-22
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMunicipiul București
Attention OfEugen Davidoiu
AddressStr. Regina Elisabeta nr. 47
TownBucharest
Postal Code050013
Phone+40 213055530
Fax+40 213055587
Class Code45231100
Class DescriptionGeneral construction work for pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-14

Sewer construction work

„CL6 – Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”. Contractul trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului si realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a casetei compus dintr-un sistem de drenaj in zona limitrofa colectorului principal de canalizare A0 si un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitarii/inlocuirii.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in sistemul de canalizare, se vor proiecta si executa,

— reabilitare/inlocuire retea de canalizare: aprox. L = 32 479 m, prin relining si sapatura deschisa din care:

—— in cartierul Cotroceni, aprox. L = 16 424 m;

—— in cartierul Regina Maria, aprox. L = 11 995 m;

—— in cartierul Tineretului, aprox. L = 4 060 m;

— construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreapta a casetei aprox. L = 15 025 m ce cuprinde:

—— executarea unor drenuri secundare prin sapatura deschisa si foraj orizontal aprox. L = 6 325 m, amplasate adiacent radierului colectoarelor de canalizare deservite;

—— construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat si fronturi de puturi de depresionare) la partea dreapta a casetei, in zona limitrofa colectorului de canalizare A0, in scopul mentinerii nivelului panzei freatice lungime totala de aproximativ L tot. = 8 700 m;

— construirea unor statii de pompare apa drenata aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a casetei.

Contractul de proiectare si executie lucrari pentru „CL6 – Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)” include urmatoarele activitati:

(a) efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice si geotehnice necesare proiectarii lucrarilor;

(b) elaborarea documentatiilor necesare obtinerii certificatului de urbanism, a autorizatiilor si avizelor necesare executiei (inclusiv cele aferente proiectarii si executiei racordurilor si bransamentelor electrice);

(c) activitatile de proiectare fac referire la proiectele tehnice si detaliile de executie pentru puturile piezometrice si pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrarilor precizate mai sus. Proiectele vor include printre altele, toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, liste cu cantitati de lucrari etc.) pentru elaborarea unui proiect tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala;

(d) lucrari de constructii, instalatii, procurare si montaj utilaje, inclusiv racorduri si bransamente electrice;

(e) monitorizarea functionarii lucrarilor executate pe parcursul perioadei de notificare a defectelor;

(f) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor.

Nr. de zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este 45 de zile pentru prima sesiune și 28 de zile pentru a doua sesiune. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 33 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor în prima sesiune și cu 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

Extended TitleContract de lucrări „CL6 – Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”
Changes
Section:
III.1.1)
Previous text:

In cazul in care exista asociati/subcontractanti/tert sustinator, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 (Formularul nr. 3 din sectiunea formulare a DA) se va depune de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

New text:

Se elimină cerinţa din fişa de date a achiziţiei privind depunerea de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire a declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Se menţine cerinţa prezentării declaraţiei odată cu depunerea DUAE.

Section:
III.1.1)
Previous text:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale.

New text:

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii pentru toate punctele de lucru, sedii principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale.

Section:
III.1.3)
Previous text:

La nivelul DUAE vor fi precizate informatii cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.

New text:

La nivelul DUAE ofertanții vor preciza informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, beneficiarului contractului și datele sale de contact, calitatea pe care a deținut-o în contractul invocat (lider, asociat, subcontractant), caracteristicile lucrărilor realizate pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime, data și numărul documentului de recepție, ponderea și activitățile de care a fost responsabil.

Section:
III.1.3)
Previous text:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE, fara a se limita la, enumerarea nefiind exhaustiva, sunt: proces-verbal de receptie intermediara sau finala/certificari/document constatator sau echiv pentru acele lucrari exec pe care ofertantul considera ca autoritatea contr. trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara – contractele astfel indicate trebuie sa se regaseasca in DUAE. Respectivele certificari vor trebui sa indice:

(a) obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara;

(b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;

(c) valoarea – in lei fara TVA;

(d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care au fost executate lucrarile;

(e) sa precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.

New text:

La solicitarea autorității contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat după evaluarea ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, în vederea probării celor asumate prin completarea DUAE următoarele documente doveditoare: copii ale unor părți relevante ale contractelor/recomandări/procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și/sau procese verbale de recepție finală/certificări de bună execuție/documente constatatoare/orice tip de certificat sau document de bună execuție, datate, semnate și parafate de beneficiar (autoritate contractantă și/sau client privat), care să ateste faptul că lucrările similare au fost executate și duse la bun sfârșit; din documentele prezentate trebuie să reiasă: beneficiarul, perioada de derulare (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor, tipul și cantitățile de lucrări similare executate.

Section:
III.1.3)
Previous text:

Se va prezenta acordul de subcontractare – Formularul nr. 6 din sectiunea „Formulare”.

New text:

Se va prezenta acordul de subcontractare – Formularul nr. 5 din Sectiunea „Formulare”.

Deadline Date2021-01-21
Publication Date2020-12-14
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMunicipiul București
Attention OfEugen Davidoiu
AddressStr. Regina Elisabeta nr. 47
TownBucharest
Postal Code050013
Phone+40 213055530
Fax+40 213055587
Class Code45231100
Class DescriptionGeneral construction work for pipelines
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-26

Sewer construction work

„CL6-Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”. Contractul trateaza masurile care sunt necesare pentru reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului si realizarea sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei compus dintr-un sistem de drenaj in zona limitrofa colectorului principal de canalizare A0 si un sistem de drenuri secundare aferente unor colectoare de canalizare supuse reabilitarii/inlocuirii.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in sistemul de canalizare, se vor proiecta si executa,

• Reabilitare/inlocuire retea de canalizare: aprox L = 32.479 m, prin relining si sapatura deschisa din care:

• In cartierul Cotroceni, aprox. L= 16.424 m

• In cartierul Regina Maria, aprox. L= 11.995 m

• In cartierul Tineretului, aprox. L= 4.060 m

• Construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei aprox L = 15.025m ce cuprinde:

• Executarea unor Drenuri secundare prin sapatura deschisa si foraj orizontal aprox L = 6.325m, amplasate adiacent radierului colectoarelor de canalizare deservite;

• Construirea unui sistem de drenaj (foraj orizontal dirijat si fronturi de puturi de depresionare) la partea dreapta a Casetei, in zona limitrofa colectorului de canalizare A0, in scopul mentinerii nivelului panzei freatice lungime totala de aproximativ L tot = 8.700 m.

• Construirea unor statii de pompare apa drenata aferente sistemului unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei.

Contractul de proiectare si executie lucrari pentru „CL6 - Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)” include urmatoarele activitati:

a)Efectuarea studiilor de teren topografice, geologice, hidrogeologice si geotehnice necesare proiectarii lucrarilor.

b)Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii certificatului de urbanism, a autorizatiilor si avizelor necesare executiei (inclusiv cele aferente proiectarii si executiei racordurilor si bransamentelor electrice).

c)Activitatile de proiectare fac referire la proiectele tehnice si detaliile de executie pentru puturile piezometrice si pentru reabilitarea/inlocuirea/executarea lucrarilor precizate mai sus. Proiectele vor include printre altele, toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, liste cu cantitati de lucrari, etc.) pentru elaborarea unui Proiect Tehnic si aDetaliilor de Executie in conformitate cu legislatia nationala.

d)Lucrari de constructii, instalatii, procurare si montaj utilaje, inclusiv racorduri si bransamente electrice.

e)Monitorizarea functionarii lucrarilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor.

f)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor.

Nr zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 45 de zile pentru prima sesiune și 28 de zile pentru a doua sesiune. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 33 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în prima sesiune și cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

Extended TitleContract de lucrări „CL6 – Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”
Extended Description

Contract de lucrari ˝CL6 - Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)˝, conform caiet de sarcini.

In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in colectoare si mentinerii nivelului hidrostatic al panzei freatice la parametrii actuali, se vor proiecta si executa,

— Reabilitare/inlocuire retea de canalizare: L tot = 32.479 m, prin prin relining si sapatrura deschisa, din care:

• cart.Cotroceni, L= 16.424 m

• cart.Regina Maria, L= 11.995 m

• cart.Tineretului, L= 4.060 m

— Construirea unui sistem unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei L tot = 15.025 m ce cuprinde:

• Executarea Drenuri secundare prin sapatura deschisa si foraj orizontal L = 6.325 m, amplasate adiacent radierului retelei de canalizare;

• Construirea unui sistem de drenaj aprox L = 8.700 m (foraj orizontal dirijat L = 5.000 m si fronturi de puturi de depresionare aprox L = 3.700 m) la partea dreapta a Casetei, in zona limitrofa colectorului A0, in scopul mentinerii nivelului panzei freatice conform Capitolului 2 Cerintele AC din CS.

• Construirea statii de pompare apa drenata aferente sist. unitar de drenare de la partea dreapta a Casetei

• Construirea a 11 puturi piezometrice in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului.

Nr zile pana la care se pot sol. clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 45 de zile pentru prima sesiune și 28 de zile pentru a doua sesiune. AC răspunde solicitărilor de clarificari, cu 33 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în prima sesiune și cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru a doua sesiune.

Durata in zile: 2115 (1020 zile pentru finalizarea proiectarii si executiei lucrarilor si 1095 zile - respectiv 36 de luni, perioada minima de notificare a defectelor, echivalenta perioadei de garantie acordata lucrarilor).

In cazul ofertelor cu un plus de 24 luni garantie peste garantia min. 36 luni, durata contractului va fi de 2845 zile.

Deadline Date2021-01-21
Publication Date2020-11-26
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value183423545
OrganisationMunicipiul București
Attention OfEugen Davidoiu
AddressStr. Regina Elisabeta nr. 47
TownBucharest
Postal Code050013
Phone+40 213055530
Fax+40 213055587
Class Code45232400
Class DescriptionSewer construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 29, 2021
Descrierea obiectelor de investiţie necesare a se executa: prin proiect sunt propuse următoarele lucrări (reparaţii capitale, reabilitare si modernizare):— obiectul 1: reabilitare pavilion A;— obiectul 2: reabilitare pavilion B;— obiectul...
View more
Deadline: Feb 10, 2021
Autoritatea contractantă implementează proiectul „Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investitii în transportul public ecologic – coridorul central” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie...
View more
Deadline: Feb 1, 2021
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Reabilitare parc I.L. Caragiale si strada Octavian Petrovici si partial str. George Baritiu” conform documentatiei anexate. Clarificarile se pot solicita cu cel...
View more