In het stadsdeel Brandevoort van Helmond is de slimste wijk van NEDERLAND voorzien: Brainport Smart District (BSD). BSD is een uniek, duurzaam woonconcept, een concept dat experimenteren en "learning by doing" omarmt. Als zodanig is BSD op zoek naar early adopters: lokale en internationale pioniers die open staan om te experimenteren met nieuwe manieren van leven en werken. Om de slimste wijk van Nederland te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren is het noodzakelijk om de innovatiekracht van de (commerciële) markt en kennisinstellingen vroegtijdig en langdurig aan BSD te verbinden.

Eén van de onderdelen van BSD is een slimme infrastructuur, zowel onder- als bovengronds. Deze aanbesteding heeft betrekking op het selecteren van de beste partner voor de realisatie van de slimme infrastructuur.

Extended TitleConcurrentiegerichte dialoog — Brainport Smart District: ontwerp, realisatie, operationalisering en voortdurende optimalisatie van slimme infrastructuur
Extended Description

In de selectieleidraad staat informatie over de Europese aanbesteding voor het "Ontwerp, realisatie, operationalisering en voortdurende optimalisatie van slimme infrastructuur" voor Stichting Brainport Smart District (hierna: opdrachtgever). Opdrachtgever wenst ten behoeve van deze opdracht een partnerschap aan te gaan met één partij/consortium en daartoe een samenwerkingsovereenkomst en als onderdeel daarvan een bouwteamovereenkomst te sluiten.

De aanbesteding bestaat uit drie delen: de selectiefase, de dialoogfase en een inschrijvingsfase.

De geografische scope wordt afgebakend door de contouren van Brainport Smart District (Brandevoort Noord) in Helmond en strekt zich uit over zowel gebiedsontwikkeling fase 1 (oostelijk deel) als fase 2 (westelijk deel) binnen het projectgebied. In de scope voor de slimme infrastructuur is onderscheid gemaakt tussen de basisscope en de optionele scope. De onderdelen uit de basisscope zijn onderdeel van de Opdracht en daarmee de scope van het bouwteam en de ontwerpactiviteiten die daarbinnen worden uitgevoerd. De optionele scope maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van de basisscope. De intentie en ambitie is vanzelfsprekend om zoveel mogelijk uit de optionele scope te realiseren en in het bouwteam onder te brengen.

Deadline Date2021-01-15
Publication Date2020-12-09
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationStichting Brainport Smart District
Attention OfJonathan Rienstra
AddressAutomotive Campus 30
TownHelmond
Postal Code5708 JZ
Phone+31 492820939
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-27

Construction work

In het stadsdeel Brandevoort van Helmond is de slimste wijk van NEDERLAND voorzien: Brainport Smart District (BSD). BSD is een uniek, duurzaam woonconcept, een concept dat experimenteren en "learning by doing" omarmt. Als zodanig is BSD op zoek naar early adopters: lokale en internationale pioniers die open staan om te experimenteren met nieuwe manieren van leven en werken. Om de slimste wijk van Nederland te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren is het noodzakelijk om de innovatiekracht van de (commerciële) markt en kennisinstellingen vroegtijdig en langdurig aan BSD te verbinden.

Eén van de onderdelen van BSD is een slimme infrastructuur, zowel onder- als bovengronds. BSD is voornemens de realisatie van de slimme infrastructuur eind 2020 aan te besteden. Deze aanbesteding zal een sterke focus gaan hebben op het selecteren van de juiste partner voor realisatie van de slimme infrastructuur.

Extended TitleConcurrentiegerichte dialoog — Brainport Smart District: ontwerp, realisatie, operationalisering en voortdurende optimalisatie van slimme infrastructuur
Extended Description

In het stadsdeel Brandevoort van Helmond is de slimste wijk van NEDERLAND voorzien: Brainport Smart District (BSD). BSD is een uniek, duurzaam woonconcept, een concept dat experimenteren en ‘learning by doing’ omarmt. Als zodanig is BSD op zoek naar early adopters: lokale en internationale pioniers die open staan om te experimenteren met nieuwe manieren van leven en werken. Bewoners delen bijvoorbeeld de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals centrale energieopwekking en landbouw, en bedrijven richten zich primair op innovatief onderzoek. De actieve stedelijke omgeving en het landschap genereren een lokale economie die specifiek "Made in BSD" is. Het technologische-universum van BSD is opgezet als een raamwerk voor naadloze communicatie en het delen van gegevens en informatie die de efficiëntie van landschappen, gebouwen en openbare ruimtes vergroten.

Brainport Smart District is een flexibel netwerk dat zich ontwikkeld rond de behoeften van haar inwoners. Als zodanig is Brainport Smart District geen vooraf bepaald vastplan dat eerst wordt ontworpen en daarna wordt gebouwd; het is een adaptieve stedelijke ambitie, waarbij ontwerp en constructie hand in hand gaan met stapsgewijze ontwikkeling, begeleid door de gebruikers. In de komende tien jaar zullen 1 500 nieuwe huizen en 12 hectare bedrijventerrein worden gebouwd op basis van de behoeften van mensen die in het gebied wonen en werken. De ambitie is om een duurzame, circulaire en sociaal

samenhangende buurt te realiseren die geniet van gezamenlijke voedselproductie, waterbeheer, energieopwekking, gezamenlijk digitaal gegevensbeheer en revolutionaire transportsystemen. Het kenmerkende karakter is het toepassen van de nieuwste technologieën en kennis, waarmee BSD echt een "living lab" is.

De gebiedsontwikkeling verkeert nog in de beginfase om van voornamelijk agrarische gronden te komen tot een inclusieve (woon)wijk van tenminste 1 500 woningen. De gemeente Helmond, de Provincie Noord-Brabant, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit van Tilburg en Brainport Development hebben de Stichting Brainport Smart District (SBSD) opgericht (en nemen daaraan deel) om de beoogde innovaties te realiseren.

Slimme infrastructuur

Eén van de onderdelen van BSD is een slimme infrastructuur, zowel onder- als bovengronds. De functionaliteiten en de uitvoering van de slimme infrastructuur moeten nog geformuleerd worden. Onderdelen van deze infrastructuur zullen moeten zijn: water, riolering, energie, data, natuur en landschap voor zover relevant voor bijvoorbeeld het grijswatersysteem, smart mobility, openbare verlichting en governance-vraagstukken. Ten aanzien van het programma van eisen wordt gedacht aan de uitgangspunten: innovatief, adaptief en flexibel, bedrijfszeker, no-regret, redundant, onderhoud en update met beperking van overlast en het voorkomen van een vendor lock-in.

Om de slimste wijk van NEDERLAND te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren is het noodzakelijk om de innovatiekracht van de (commerciële) markt en kennisinstellingen vroegtijdig en langdurig aan BSD te verbinden. Gezien de diversiteit van alle werken en diensten die moeten worden gerealiseerd in BSD, is het noodzakelijk dat vele uiteenlopende partijen en disciplines hun input en output (kunnen) leveren.

BSD is voornemens de realisatie van de slimme infrastructuur eind 2020 aan te besteden. Deze aanbesteding zal een sterke focus gaan hebben op het selecteren van de juiste partner voor realisatie van de slimme infrastructuur.

Deze vooraankondiging heeft daarom tot doel om partijen kenbaar te maken dat er een concurrentiegerichte dialoog in voorbereiding is en dat deze binnen afzienbare tijd gepubliceerd zal worden. Daarnaast wordt hiermee gelegenheid geboden om partijen zichzelf te (laten) organiseren, zodat de benodigde expertise tijdig bij elkaar gebracht wordt. Bijgevoegd treft u een indicatieve planning aan van de beoogde procedure.

Publication Date2020-11-27
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationStichting Brainport Smart District
Attention OfJonathan Rienstra
AddressAutomotive Campus 30
TownHelmond
Postal Code5708 JZ
Phone+31 492820939
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De marktconsultatie dient als voorbereiding op een eventuele aanbesteding van een of meerdere concessieovereenkomsten voor duurzame warmteoplossingen in de gemeente Amstelveen. Het doel van de marktconsultatie is dat de gemeente...
View more
Deadline: Mar 1, 2021
Het werk betreft het aanbrengen van vier betonnen bruggen in het nieuwbouwplan De Streek – fase 3. De inschrijver dient rekening te houden met het werken in bewoonde leefomgeving.
View more
Deadline: Feb 26, 2021
Het werk bestaat uit de renovatie van de AWZI Bodegraven en de AWTG’s Zwammerdam, Reeuwijk Oost en Reeuwijk West.
View more