Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace projektu „Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov“.

Extended TitleRozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-02-09
New text:
2021-02-11
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-02-09
New text:
2021-02-11
Deadline Date2021-02-11
Publication Date2020-12-28
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationInfos Art, s.r.o.
Attention OfRobert Páleník
AddressValdenská 363/27, Nové Sady
TownOlomouc
Postal Code779 00
Class Code51300000
Class DescriptionInstallation services of communications equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-24

Construction work

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace projektu „Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov“.

Extended TitleRozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-01-05
New text:
2021-02-09
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-01-05
New text:
2021-02-09
Deadline Date2021-02-09
Publication Date2020-12-24
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationInfos Art, s.r.o.
Attention OfRobert Páleník
AddressValdenská 363/27, Nové Sady
TownOlomouc
Postal Code779 00
Class Code51300000
Class DescriptionInstallation services of communications equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-27

Construction work

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace projektu „Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov“.

Extended TitleRozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov
Extended Description

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace projektu „Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice -Prostějov“. Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny je zejména:

a) Zajištění vytýčení a ochrany stávajících i nových podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušitelnosti při jejich zpětném předání správcům.

b) Dodávky, rozvedení a instalace pasivních a aktivních prvků optické a rádiové komunikační sítě, její zprovoznění, včetně měřících protokolů.

c) Vypracování dokumentace skutečného provedení.

d) Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a zadavatelem, předpisy, tj. předepsaných zkoušek, revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů apod.

Deadline Date2021-01-05
Publication Date2020-11-27
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value166000000.00
OrganisationInfos Art, s.r.o.
Attention OfRobert Páleník
AddressValdenská 363/27, Nové Sady
TownOlomouc
Postal Code779 00
Phone+420 732679907
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 12, 2021
- Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj....
View more
Deadline: Mar 23, 2021
Veřejná zakázka na výstavbu nové oboustranné odpočívky podél dálnice D3 (úsek D0309/II Ševětín - Borek, zprovozněno 12/2019). Součástí každé odpočívky je mobiliář, nabíjecí stanice pro elektromobily, osvětlení a další vybavení....
View more
Deadline: May 11, 2021
Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská)....
View more