Τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι η διαπλάτυνση τού κύριου οδικού τμήματος από την έξοδο προς Μητρόπολη (οδός Ταυρωπού) έως την έξοδο προς Αγιοπηγή (οδός Κουμουνδούρου).

Ειδικότερα, προβλέπεται:

— η διαπλάτυνση - κατασκευή του κύριου οδικού τμήματος, από την έξοδο προς Μητρόπολη έως έξοδο προς Αγιοπηγή,

— η κατασκευή ενός (1) ισόπεδου κόμβου στο εν λόγω οδικό τμήμα (Ι.Κ. Καραΐσκάκη), για τη σύνδεση τής κύριας οδικής αρτηρίας με τον σιδηροδρομικό σταθμό,

— η προσαρμογή του εν λόγω οδικού τμήματος στον ήδη κατασκευασμένο κόμβο επί της οδού Κουμουνδούρου και στον κόμβο της οδού Ταυρωπού.

Extended TitleΠαράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη.
Extended Description

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 5 645 161,29 EUR και αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών: 4 155 924,51 EUR.

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 748 066,41 EUR.

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 441 359,18 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του Ν.4412/2016.

85 000,00 EUR απολογιστικά με Γ.Ε.+Ο.Ε..

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 214 811,19 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

Deadline Date2021-01-18
Publication Date2020-11-27
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value5645161.29
OrganisationΠεριφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Attention OfΑνέστης Τριανταφύλλου
AddressΚαλλισθένους 27 και Θεοφράστου
TownLarisa
Postal CodeΤ.Θ. 1287
Phone+30 2413511216
Fax+30 2413511222
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 15, 2021
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια φύλλων χάρτου και μελανιών τετραχρωμίας.
View more
Deadline: Feb 17, 2021
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED.
View more
Deadline: Feb 19, 2021
Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας ενός (1) ψηφιακού μαστογράφου.
View more