Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția de lucrări de Extindere a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, din cadrul proiectului ROHU457 „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 4 „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății”, Obiectiv specific 4.1 „Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite”, Prioritatea de investiţii 9/a „Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare”, în baza Contractului de finanțare (Subsidy Contract) nr. 121659/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în calitate de beneficiar lider, respectiv a Contractului de cofinanțare din resursele bugetului național nr. 121662/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și UAT Județul Satu Mare, în calitate de beneficiar proiect. Proiectul este implementat în parteneriat cu Spitale și Spitalul Universitar din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, precum și spitalul din Felso-Szabolcs.

Pe terenul pus la dispozitie, se va realiza un corp nou de spital S+P+6E + etaj tehnic + heliport, fiind o extindere a spitalului existent (Spitatul Judetean de Urgenta Satu Mare), în imediata vecinătate a clădirii C1, având o zonă de comunicare-legătură directă cu acesta, printr-un corp de clădire cu regim de înălțime P+3, pentru a se putea crea circuitele spitalicești.

Amplasarea construcției propuse va fi în partea de est a terenului, între clădirea C1 și strada Prahova, cu volumul de legătură între cele două clădiri.

Caracteristici generale:

— clasa de importanță a construcției: „I” – conf. P100 -1/2013 si „IV” – conf. SR EN 1998-1-2004;

— categoria de importanță a construcției: „A”;

— regim de înăltime: S+P+6E + etaj tehnic + heliport.

Solicitarile de clarificari se vor adresa pana in a 19-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termen în mod clar si complet in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Extended TitleProiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-01-18
New text:
2021-02-18
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-01-18
New text:
2021-02-18
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2021-07-18
New text:
2021-08-18
Deadline Date2021-02-18
Publication Date2021-01-18
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationJudețul Satu Mare
Attention OfSavu Ramona Ina Mihaela
AddressStr. 25 Octombrie nr. 1
TownSatu Mare
Postal Code440026
Phone+40 261805152
Fax+40 261710495
Class Code71356200
Class DescriptionTechnical assistance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-14

Hospital facilities construction work

Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția de lucrări de Extindere a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, din cadrul proiectului ROHU457 „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 4 „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății”, Obiectiv specific 4.1 „Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite”, Prioritatea de investiţii 9/a „Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare”, în baza Contractului de finanțare (Subsidy Contract) nr. 121659/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în calitate de beneficiar lider, respectiv a Contractului de cofinanțare din resursele bugetului național nr. 121662/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și UAT Județul Satu Mare, în calitate de beneficiar proiect. Proiectul este implementat în parteneriat cu Spitale și Spitalul Universitar din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, precum și spitalul din Felso-Szabolcs.

Pe terenul pus la dispozitie, se va realiza un corp nou de spital S+P+6E + etaj tehnic + heliport, fiind o extindere a spitalului existent (Spitatul Judetean de Urgenta Satu Mare), în imediata vecinătate a clădirii C1, având o zonă de comunicare-legătură directă cu acesta, printr-un corp de clădire cu regim de înălțime P+3, pentru a se putea crea circuitele spitalicești.

Amplasarea construcției propuse va fi în partea de est a terenului, între clădirea C1 și strada Prahova, cu volumul de legătură între cele două clădiri.

Caracteristici generale:

— clasa de importanță a construcției: „I” – conf. P100 -1/2013 si „IV” – conf. SR EN 1998-1-2004;

— categoria de importanță a construcției: „A”;

— regim de înăltime: S+P+6E + etaj tehnic + heliport.

Solicitarile de clarificari se vor adresa pana in a 19-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termen în mod clar si complet in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Extended TitleProiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”
Changes
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-01-18
New text:
2021-02-18
Deadline Date2021-01-18
Publication Date2021-01-14
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationJudețul Satu Mare
Attention OfSavu Ramona Ina Mihaela
AddressStr. 25 Octombrie nr. 1
TownSatu Mare
Postal Code440026
Phone+40 261805152
Fax+40 261710495
Class Code71356200
Class DescriptionTechnical assistance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-30

Hospital facilities construction work

Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția de lucrări de Extindere a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, din cadrul proiectului ROHU457 „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 4 „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății”, Obiectiv specific 4.1 „Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite”, Prioritatea de investiţii 9/a „Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare”, în baza Contractului de finanțare (Subsidy Contract) nr. 121659/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în calitate de beneficiar lider, respectiv a Contractului de cofinanțare din resursele bugetului național nr. 121662/7.9.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria și UAT Județul Satu Mare, în calitate de beneficiar proiect. Proiectul este implementat în parteneriat cu Spitale și Spitalul Universitar din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, precum și spitalul din Felso-Szabolcs.

Pe terenul pus la dispozitie, se va realiza un corp nou de spital S+P+6E + etaj tehnic + heliport, fiind o extindere a spitalului existent (Spitatul Judetean de Urgenta Satu Mare), în imediata vecinătate a clădirii C1, având o zonă de comunicare-legătură directă cu acesta, printr-un corp de clădire cu regim de înălțime P+3, pentru a se putea crea circuitele spitalicești.

Amplasarea construcției propuse va fi în partea de est a terenului, între clădirea C1 și strada Prahova, cu volumul de legătură între cele două clădiri.

Caracteristici generale:

— clasa de importanță a construcției: „I” – conf. P100 -1/2013 si „IV” – conf. SR EN 1998-1-2004;

— categoria de importanță a construcției: „A”;

— regim de înăltime: S+P+6E + etaj tehnic + heliport.

Solicitarile de clarificari se vor adresa pana in a 19-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termen în mod clar si complet in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

Extended TitleProiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”
Extended Description

Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE”, în cadrul proiectului ”ROcHUs – CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTIES”:

— valoare totala estimata a obiectivului de investitie: 85.163.681,00 RON fara TVA, conform devizului general al investiţiei, întocmit de către proiectantul PGA MARKERS SRL, din care:

1. valoare estimata pentru cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 293.632,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pentru amenajarea terenului: 142.000,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: 151.632,00 RON fara TVA.

2. valoare estimata pentru cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 671.720,00 RON fara TVA.

3. valoare estimata pentru cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv verificare tehnica - total: 2.339.000,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor: 12.000,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: 474.500,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 66.000,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru proiect tehnic și detalii de execuție: 1.490.500,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru asistență tehnică din partea proiectantului: 296.000,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pe perioada de execuție a lucrărilor: 156.000,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții: 140.000,00 RON fara TVA.

4. valoare estimata pentru cheltuieli pentru investiția de bază - total: 81.813.954,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pentru construcții și instalații: 55.325.620,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 783.740,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 25.704.594,00 RON fara TVA.

5. valoare estimata pentru alte cheltuieli: 45.375,00 RON fara TVA, din care:

— valoare estimata pentru organizare de șantier: 40.375,00 RON fara TVA,

— valoare estimata pentru cheltuieli pentru informare si publicitate: 5.000,00 RON fara TVA.

Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 4 luni de la data de incepere conform clauzei 33 din Conditii Generale;

Durata de executie a lucrarilor este de 22 luni de la data de incepere conform clauzei 33 din Conditii Generale.

Durata prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului este atat pe toata perioada de executie a lucrarilor pana la momentul semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cat si pentru participarea acestuia la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții.

Conform devizului general al investiţiei, întocmit de către proiectantul PGA MARKERS SRL, valoarea estimată pentru proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE” este de 85.163.681,00 RON, fără TVA.

Deadline Date2021-01-18
Publication Date2020-11-30
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value85163681
OrganisationJudețul Satu Mare
Attention OfSavu Ramona Ina Mihaela
AddressStr. 25 Octombrie nr. 1
TownSatu Mare
Postal Code440026
Phone+40 261805152
Fax+40 261710495
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

In baza contractului, vor fi executate lucrari (proiectare si executie) aferente obiectivului de investitii „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la «Colegiul Tehnic E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105, în conformitate cu...
View more
Deadline: Feb 1, 2021
Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare culoar trafic Mureş Nord: DN 7 (Gelmar)-Geoagiu Băi-Bobâlna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău-Şoimuş-Brănişca-DN 7 (Ilia)”, conform caietului de sarcini și proiectului tehnic de...
View more
Deadline: Mar 4, 2021
Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia variantei de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile...
View more