Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na sedem častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.

Extended TitleMateriálno technické vybavenie SOŠ stavebná Žilina
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-01-14
New text:
2021-01-28
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-01-14
New text:
2021-01-28
Deadline Date2021-01-28
Publication Date2021-01-15
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationŽilinský samosprávny kraj
Attention OfIng. Štefan Buzek
AddressKomenského
TownŽilina
Postal Code011 09
Phone+421 415032252
Class Code42662000
Class DescriptionWelding equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-11-30

Training aids and devices

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na sedem častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.

Extended TitleMateriálno technické vybavenie SOŠ stavebná Žilina
Extended Description

Predmetom zákazky pre časť 1 je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.

Deadline Date2021-01-14
Publication Date2020-11-30
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value5769.18
OrganisationŽilinský samosprávny kraj
Attention OfIng. Štefan Buzek
AddressKomenského 48
TownŽilina
Postal Code011 09
Phone+421 415032252
Class Code39162200
Class DescriptionTraining aids and devices
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie nasledovných interiérových stavebných prác na administratívnej budove:Stavebná časť, vykurovanie, bleskozvod, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, vzduchotechnika, elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia...
View more
Deadline: Feb 3, 2021
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich...
View more
Deadline: Feb 3, 2021
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich...
View more