Dynamiskt Inköpssystem (DIS) för Tekniska konsulter Projektstyrning Anläggning och avrop över 100 000. DIS:et innehåller två konsultroller:

— Projektledare

— Byggledare/montageledare

Konsultrollerna kommer att avropas för anläggningsprojekt inom följande underkategorier:

— Mark: gata/väg, torg, park- och idrottsanläggningar

— Rörledningar: VA, fjärrvärme, fjärrkyla och gas

— Process: mekanik/maskin, elkraft och automation

Extended TitleTekniska konsulter - Projektstyrning anläggning Dynamiskt Inköpssystem (DIS)
Extended Description

Dynamiskt Inköpssystem (DIS) för Tekniska konsulter Projektstyrning Anläggning och avrop över 100 000. DIS:et innehåller två konsultroller:

— Projektledare

— Byggledare/montageledare

Konsultrollerna kommer att avropas för anläggningsprojekt inom följande underkategorier:

— Mark: gata/väg, torg, park- och idrottsanläggningar

— Rörledningar: VA, fjärrvärme, fjärrkyla och gas

— Process: mekanik/maskin, elkraft och automation

Deadline Date2028-11-24
Publication Date2020-11-30
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGöteborgs Stad Inköp och upphandling
Attention OfLars Persson
AddressBox 1111
TownGothenburg
Postal Code405 23
Class Code71541000
Class DescriptionConstruction project management services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 15, 2021
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) avser upphandla ett nytt kassasystem som ska införas på myndighetens samtliga arenor.
View more
Deadline: Aug 31, 2021
Sundsvalls kommun upphandlar klienthårdvara inklusive finansiering för datorarbetsplats för administrativ personal och skola. Option för tillhandahålla produktnära tjänster som livscykelhanterign och applikationspaktering.
View more
Deadline: Sep 5, 2021
Karolinska Universitetssjukhuset eftersöker en fristående Pharma-autoklav för GMP-verksamhet. Pharma-Autoklaven ska vara designad, tillverkad, testad, dokumenterad och uppfylla nuvarande euGMP regler samt GAMP 5.Föremål för upphandlingKarolinska Universitetssjukhuset (hädanefter kallat Karolinska) eftersöker...
View more