Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia variantei de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta a stabilit ca termenul-limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, este cu 25 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta a stabilit doua termene-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza:

— primul termen-limita este cu 40 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

— al doilea termen-limita este cu 15 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii anuntului de participare si pana la termenul-limita cu 25 de zile anterior termenului-limita de depunere a ofertelor stabilit de autoritatea contractanta.

Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificari si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea anuntului de participare si pana la data la care se implineste termenul cu 50 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns autoritatea contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificari adresate pana la termenul-limita cu 25 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, autoritatea contractanta si-a rezervat dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in documentatia de atribuire.

Extended TitleProiectare și execuție „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe” – DRDP Brașov
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-03-04
New text:
2021-03-15
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-03-04
New text:
2021-03-15
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2021-07-04
New text:
2021-07-15
Deadline Date2021-03-15
Publication Date2021-03-03
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCompania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
AddressPrin DRDP Brașov – Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1
TownBrașov
Postal Code500090
Phone+40 268547688
Fax+40 268547695
Class Code71322500
Class DescriptionEngineering-design services for traffic installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-01-22

Motorway construction works

Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia variantei de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta a stabilit ca termenul-limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, este cu 25 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta a stabilit doua termene-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza:

— primul termen-limita este cu 40 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

— al doilea termen-limita este cu 15 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii anuntului de participare si pana la termenul-limita cu 25 de zile anterior termenului-limita de depunere a ofertelor stabilit de autoritatea contractanta.

Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificari si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea anuntului de participare si pana la data la care se implineste termenul cu 50 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns autoritatea contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificari adresate pana la termenul-limita cu 25 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, autoritatea contractanta si-a rezervat dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in documentatia de atribuire.

Extended TitleProiectare și execuție „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe” – DRDP Brașov
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-02-16
New text:
2021-03-04
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-02-16
New text:
2021-03-04
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2021-06-16
New text:
2021-07-04
Deadline Date2021-03-04
Publication Date2021-01-22
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCompania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
AddressPrin DRDP Brașov – Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1
TownBrașov
Postal Code500090
Phone+40 268547688
Fax+40 268547695
Class Code71322500
Class DescriptionEngineering-design services for traffic installations
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-02

Motorway construction works

Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia variantei de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta a stabilit ca termenul-limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, este cu 25 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta a stabilit doua termene-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza:

— primul termen-limita este cu 40 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

— al doilea termen-limita este cu 15 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii anuntului de participare si pana la termenul-limita cu 25 de zile anterior termenului-limita de depunere a ofertelor stabilit de autoritatea contractanta.

Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificari si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea anuntului de participare si pana la data la care se implineste termenul cu 50 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns autoritatea contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificari adresate pana la termenul-limita cu 25 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificari adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, autoritatea contractanta si-a rezervat dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in documentatia de atribuire.

Extended TitleProiectare și execuție „Variantă de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe” – DRDP Brașov
Extended Description

Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia Variantei de Ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe.

In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale HG nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

1. Modificari ale partilor contractante;

2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

3. Modificari care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;

4. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului;

5. Modificari care rezulta din schimbari ale cotelor, pozitiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;

6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

7. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

8. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

9. Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;

10. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;

11. Modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, pe parcursul derularii contractului;

12. Prelungirea Duratei de Executie;

13. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.).

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

Deadline Date2021-02-16
Publication Date2020-12-02
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value320257266.6
OrganisationCompania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
AddressDRDP Brașov – Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1
TownBrașov
Postal Code500090
Phone+40 268547688
Fax+40 268547695
Class Code45233110
Class DescriptionMotorway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție a gazelor naturale în comunele Măneciu, Teișani, Izvoarele.
View more
Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție cu gaze naturale în comunele Lapoș, Călugăreni, Gura Vadului, Vadu Săpat, Jugureni, Fântânele.
View more
Înființare rețea inteligentă de alimentare și distribuție a gazelor naturale în comunele Talea, Adunați Secăria, Șotrile, Valea Doftanei.
View more