Předmětem soutěže je nalézt řešení obnovy nejdůležitějšího kulturního objektu ve městě. Soutěžní podmínky nepředepisují základní koncepční přístup - rekonstrukci či novostavbu na původním místě. Podrobné podmínky zadání jsou popsány v příloze soutěžních podmínek. Výše investičních nákladů budovy kulturního domu - Sdruženého klubu Rabštejn je vyhlašovatelem stanovena limitem 50 mil. CZK (bez DPH). V částce není uvažováno s vybavením interiéru, které není pevně spojeno se stavbou a dále zde nejsou zahrnuty náklady na venkovní objekt technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň a parkové úpravy.

Extended TitleSdružený Klub Rabštejn - Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí
Extended Description

Předmětem soutěže je nalézt řešení obnovy nejdůležitějšího kulturního objektu ve městě. Soutěžní podmínky nepředepisují základní koncepční přístup - rekonstrukci či novostavbu na původním místě. Podrobné podmínky zadání jsou popsány v příloze soutěžních podmínek. Výše investičních nákladů budovy kulturního domu - Sdruženého klubu Rabštejn je vyhlašovatelem stanovena limitem 50 mil. CZK (bez DPH). V částce není uvažováno s vybavením interiéru, které není pevně spojeno se stavbou a dále zde nejsou zahrnuty náklady na venkovní objekt technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň a parkové úpravy.

Deadline Date2021-03-31
Publication Date2020-12-09
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaOther
OrganisationMěsto Kostelec nad Orlicí
Attention OfEva Fabiánková, sekretář soutěže
AddressPalackého náměstí 38
TownKostelec nad Orlicí
Postal Code517 41
Phone+420 770112453
Class Code71242000
Class DescriptionProject and design preparation, estimation of costs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 12, 2021
- Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj....
View more
Deadline: Mar 23, 2021
Veřejná zakázka na výstavbu nové oboustranné odpočívky podél dálnice D3 (úsek D0309/II Ševětín - Borek, zprovozněno 12/2019). Součástí každé odpočívky je mobiliář, nabíjecí stanice pro elektromobily, osvětlení a další vybavení....
View more
Deadline: May 11, 2021
Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská)....
View more