Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 27 części. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się produkty o składzie chemicznym i cechach użytkowych oraz jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane w załącznikach nr 1–27 do SIWZ.

Źródła finansowania: 029/RID/2018/2019 – część 22, 23.

Extended TitleDostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 27 części
Changes
Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 12/11/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2020 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy Zamawiającego https://uplublin.eb2b.com.pl/ w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pokój nr 45.

New text:

Data: 25/01/2021

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 za pośrednictwem platformy Zamawiającego https://uplublin.eb2b.com.pl/ w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pokój nr 45.

Section:
IV.2.6
Previous text:
New text:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-04-14
New text:
2021-01-25
Deadline Date2021-01-25
Publication Date2020-12-18
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Attention OfOktawia Babicka
Addressul. Akademicka 13 pok. 55
TownLublin
Postal Code20-950
Phone+48 814456253
Fax+48 814456730
Class Code24200000
Class DescriptionDyes and pigments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-14

Chemical reagents

Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 27 części. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się produkty o składzie chemicznym i cechach użytkowych oraz jakościowych identycznych lub nie gorszych jak te wskazane

W załącznikach nr 1-27 do SIWZ.

Źródła finansowania: 029/RID/2018/2019 - część 22, 23.

Extended TitleDostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, produktów biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 27 części
Extended Description

Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

Deadline Date2021-04-14
Publication Date2020-12-14
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value58000.00
OrganisationUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Attention OfOktawia Babicka
Addressul. Akademicka 13, pok. 55
TownLublin
Postal Code20-950
Phone+48 814456253
Fax+48 814456730
Class Code33696300
Class DescriptionChemical reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w gmachu MF w podziale na następujące części:1) część 1 – wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bloku C1;2) część...
View more
Deadline: Feb 11, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie od km 297+700 do km 301+000 robót budowlanych polegających na:— etap I: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej,— etap II: wykonanie robót budowlanych i prac...
View more
Deadline: Feb 18, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia, któremu nadano nazwę: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie na cele sportowe i rekreacyjne terenów...
View more