Intretinere periodica multianuala – covoare asfaltice executate la cald pentru reteaua de drumuri nationale din cadrul DRDP Iasi, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

Termenul-limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Extended TitleÎntreținere periodică multianuală – covoare asfaltice executate la cald pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul DRDP Iași, anul I-anul III, lot 1-9
Changes
Section:
III.1.3)
Previous text:

2. Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. [...]

Nota 1: in vederea indeplinirii criteriului de calificare, nu este obligatorie prezentarea unui singur laborator autorizat cu toate profilele solicitate. Ofertantii pot prezenta in acest sens unul sau mai multe laboratoare autorizate pentru cumularea tuturor profilelor solicitate.

New text:

2. Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. [...]

Nota 1:

(a) In vederea indeplinirii criteriului de calificare, nu este obligatorie prezentarea unui singur laborator autorizat cu toate profilele solicitate. Ofertantii pot prezenta in acest sens unul sau mai multe laboratoare autorizate pentru cumularea tuturor profilelor solicitate;

(b) Pentru loturile 4 si 6, la care nu se solicita executarea de lucrari de „colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos” este facultativa prezentarea detinerii de „instalație pentru colmatat fisuri si crăpături cu pompă și incălzire directă prevăzută cu amestecător”.

Deadline Date2021-01-22
Publication Date2021-01-14
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationCompania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Attention OfOnline în SEAP
AddressPrin DRDP Iași, Șoseaua Națională nr. 23
TownIași
Postal Code700237
Phone+40 232214430
Fax+40 232214432
Class Code45233139
Class DescriptionHighway maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-22

Highway maintenance work

Intretinere periodica multianuala – covoare asfaltice executate la cald pentru reteaua de drumuri nationale din cadrul DRDP Iasi, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

Termenul-limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Extended TitleÎntreținere periodică multianuală – covoare asfaltice executate la cald pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul DRDP Iași, anul I-anul III, lot 1-9
Extended Description

Intreţinere periodică multianuală – covoare asfaltice executate la cald pentru reteaua de drumuri naţionale din cadrul D.R.D.P. Iasi, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

Deadline Date2021-01-22
Publication Date2020-12-22
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value27832854.06
OrganisationCompania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Attention OfOnline în SEAP
AddressPrin DRDP Iași, Șoseaua Națională nr. 23
TownIași
Postal Code700237
Phone+40 232214430
Fax+40 232214432
Class Code45233139
Class DescriptionHighway maintenance work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

In baza contractului, vor fi executate lucrari (proiectare si executie) aferente obiectivului de investitii „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la «Colegiul Tehnic E. Ungureanu»”, cod SMIS 129105, în conformitate cu...
View more
Deadline: Feb 1, 2021
Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare culoar trafic Mureş Nord: DN 7 (Gelmar)-Geoagiu Băi-Bobâlna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Bârsău-Şoimuş-Brănişca-DN 7 (Ilia)”, conform caietului de sarcini și proiectului tehnic de...
View more
Deadline: Mar 4, 2021
Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia variantei de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile...
View more